Forskarna skriver allt krångligare

2017-11-14

Forskningskommunikation är en av lärosätenas huvuduppgifter, vid sidan av forskning och utbildning. Men hur tillgängligt är egentligen det vetenskapliga språket för människor utanför forskningens innersta krets?

Idag inleder Curie en artikelserie om forskarspråket. Den första artikeln handlar om hur det vetenskapliga språket inom biomedicin förändrats sedan 1881 fram till idag.

Forskarspråk allt svårare att förstå

Forskar Grand Prix är en satsning på att göra forskning mer tillgänglig. Den nationella tävlingen går ut på att forskare ska presentera sin forskning på ett så begripligt och fängslande sätt som möjligt. Vinnaren utses av publiken tillsammans med en jury som i år består av skådespelaren Anja Lundqvist, professor Agnes Wold samt Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg.

Årets upplaga av tävlingen har nio finalister och går av stapeln den 28 november på musikklubben Nalen i Stockholm. Alla som har vägarna förbi och vill delta i omröstningen är välkomna. Finalen arrangeras av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Peter Tillhammar / Redaktionen

2 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

  • Malin Skagerlind

    Det är så bra att detta lyfts! Jag hävdade vid min forskarutbildning att en kurs i populärvetenskapligt skrivande var av vikt, men fick avslag med motiveringen att det inte hör hemma i den utbildningen.

    2017.11.16

  • Glenn Hultman

    Detta område och dessa frågor verkar återkomma då och då. Ända sedan 1960-talet, dvs drygt 50 år, har detta diskuterats och det finns en omfattande forskning inom området t ex inom utbildningsvetenskap. Nu senast uppmärksammat inom Vetenskapsrådets projekt SKOLFORSK som presenterade rapporter 2015 och de finns att tillgå på VR's hemsida. Det tycks inte enbart handla om att lära forskare att skriva på ett lättsamt sätt, det handlar inte enbart om populärvetenskap. Under 2000-talets början genomfördes satsningar där journalister hade uppdraget att hjälpa forskare att skriva begripligt och jag deltog själv, som forskare, i en del av dessa satsningar inom ramen för olika forskningsprojekt från olika finansiärer som bland annat samlades för att hantera frågor om forskningskommunikation.

    2017.11.16