De två anläggningarna för materialforskning i Lund - ESS och Max IV. Foto: Salar Haghighatafshar