De två anläggningarna för materialforskning i Lund - ESS och Max IV. Foto: Salar Haghighatafshar

Skånsk neutronkanon avslöjar materiens inre

2017-06-20

Just nu byggs ESS som blir världens största neutronmikroskop där forskare från hela Europa kan studera olika material. Miljardinvesteringen kan i förlängningen leda till alltifrån smartare batterier till nya läkemedel. Koordinatorn Marie-Louise Ainalem berättar mer om den nya anläggningen utanför Lund.

 

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter