Malin Linder Nording är docent i analytisk kemi och forskar om sjukdomen hyperemesis gravidarum (HG) som drabbar 1 procent av alla gravida.

”Jag behöver aldrig tvivla på nyttan av min forskning”

2021-09-14

Forskare har mycket att vinna på att involvera patienter i hela forskningsprocessen – från formuleringen av hypoteser till publiceringen av resultat. Det menar Malin Linder Nording som forskar om en sjukdom som kan drabba gravida och innebära extremt illamående och mycket svåra kräkningar under dygnets alla timmar.

Malin Linder Nording är docent i analytisk kemi vid Umeå universitet och forskar om sjukdomen hyperemesis gravidarum (HG) som drabbar ca 1 procent av alla gravida. I det här avsnittet av Curiepodden berättar hon om patientnära forskning och hur den har påverkat upplägget av hennes forskningsstudier. Malin Linder Nording beskriver också hur det är att forska om en sjukdom som hon själv har haft.

Avsnittet ingår i serien Från min forskningshorisont där olika forskare berättar om sin forskarvardag och vilka frågor som engagerar dem just nu.