Christian Christensen är professor i journalistik vid Stockholms universitet och studerar bland annat om samspelet mellan teknik och journalistik.