Åsa Larsson är arkeolog och verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Hon utvecklar ett nytt digitalt kulturmiljöregister med information om fornlämningar och arkeologiska undersökningar.

Åsa Larsson om varför vi digitaliserar våra minnen

2018-04-23

Arkiven är mänsklighetens minnen över vad vi gjort. Lyssna på arkeologen Åsa Larsson som berättar om digitaliseringens betydelse för arkeologin för att bevara vår historia och göra den tillgänglig.