Åsa Larsson är arkeolog och verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Hon utvecklar ett nytt digitalt kulturmiljöregister med information om fornlämningar och arkeologiska undersökningar.

Åsa Larsson om varför vi digitaliserar våra minnen

2018-04-23

Arkiven är mänsklighetens minnen över vad vi gjort. Lyssna på arkeologen Åsa Larsson som berättar om digitaliseringens betydelse för arkeologin för att bevara vår historia och göra den tillgänglig.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter