Åsa Larsson om varför vi digitaliserar våra minnen

2018-04-23

Arkiven är mänsklighetens minnen över vad vi gjort. Lyssna på arkeologen Åsa Larsson som berättar om digitaliseringens betydelse för arkeologin för att bevara vår historia och göra den tillgänglig.