Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur webbplatsen Tidningencurie.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsfel för Tidningencurie.se Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Tidningencurie.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Nuvarande version av Tidningencurie.se publicerades i september 2022. Under framtagandet av webbplatsen skedde tillgänglighetstester löpande. Innan lansering testades tillgängligheten på den nya webbplatsen både med automatiska testverktyg och manuella tester.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 6 september 2022.