Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Två uppslagna böcker

Foto: Göran Olofsson

NYHET

Vad heter akademisk kvart på engelska?

Akademiska termer och begrepp kan vara en utmaning att översätta. För att underlätta översättningen uppdaterar Universitets- och högskolerådet varje år Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Svårast att översätta är akademiska titlar som också söks mest i ordboken, men även uttryck som akademisk kvart och spikning behöver en förklaring.

Postdoktorn från Kina kollar igenom mejlen och blir fundersam. Han har fått en inbjudan till en spikning av en avhandling, efteråt bjuds det på tårta. After the nailing you are invited to join for nail cake, läser han. Han vänder sig till en svenskspråkig doktorand.

Can I ask you something, what is a nail cake?

Att översätta akademiska termer och företeelser från svenska till engelska är svårt, ibland snudd på omöjligt. Det vet Marleen Whiteley som är engelsk kommunikationsansvarig vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Hon arbetar med den engelska delen av Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen som UHR ger ut och uppdaterar varje år.

Hon skrattar åt min berättelse om postdoktorn som inte kunde förstå vad han hade fått en inbjudan till.

– Att översätta spikning till nailing och spiktårta till nail cake funkar inte, man kan inte bara hitta på en ny term. Istället måste man förklara vad det betyder, betonar Marleen Whiteley som flyttade från USA till Sverige efter en kandidatexamen i engelska och en mastersutbildning i College Studies Administration.

Förklara vad det betyder

Att förklara vad något betyder innebär i det här sammanhanget att man gör en så kallad ekvivalensanmärkning. Det engelska uttrycket ska då snarare ses som förklaring av det svenska begreppet än som en etablerad term.

Akademisk kvart är ett annat klassiskt exempel. Istället för att översätta formuleringen måste man förklara att det handlar om en tradition att börja föreläsningen en kvart efter den annonserade tiden.

Men det finns även andra ord som kan behöva en nyansering. Opponent översätts ibland till opponent men det är inte en lämplig översättning, enligt Marleen Whiteley.

– Det beror på vilken utbildningsnivå man pratar om. Handlar det om en opponent vid en disputation är den rätta termen external reviewer, handlar det om en mastersuppsats ska man säga discussant eller peer reviewer.

Marleen Whiteley tror att ekvivalensanmärkningar kommer att bli vanligare i framtiden. De underlättar både för översättare och för dem som använder orden, menar hon.

– Vi måste beskriva vad det är vi pratar om, och det tar tid och kräver eftertanke.

Ord på remiss till lärosäten

Vid UHR jobbar två grupper med ordboken, en med den svenska delen och den andra med den engelska. Till sin hjälp har de en referensgrupp som består av representanter från landets olika lärosäten och en grupp av översättare.

– I början av varje år börjar vi med svenska termer och går igenom vad som saknas. Under våren ser vi även över översättningar som redan finns, förklarar Jari Rusanen som jobbar med den svenska delen av ordboken.

Marleen Whiteley är med på dessa möten för att ta del av hur man resonerar kring användningen av de svenska termerna, innan hon inleder arbetet med översättningen.

– Jag vet inte alltid vad orden betyder. Då måste jag hitta specialister som kan förklara, det är mycket som ska täckas och det ska bli helt rätt. Därför behöver vi verkligen remissgruppen, det funkar inte att bara googla fram en översättning.

Efter möten med referensgruppen skickas orden ut på remiss till lärosäten. Översättningar och ekvivalensanmärkningar granskas och till slut uppdateras ordboken med de nya orden.

Akademiska titlar är en utmaning

Ordboken finns enbart på nätet och bland de mest sökta orden finns akademiska titlar. Hur ska en docent titulera sig på engelska när hen ska åka på en konferens utomlands, till exempel?

– Många kallar sig för associate professor men UHR har bestämt att det inte finns någon översättning. Den svenska docenturen passar inte ihop med det akademiska karriärsystemet i andra länder. Åter igen måste man förklara vad det är, det är nästan så att man får dra sitt cv lite snabbt.

På engelska finns flera professorstitlar på olika nivåer – från assistant professor till full professor. Hur de används och definieras kan variera mellan olika lärosäten. Dessutom kan titlar betyda olika saker på brittisk eller amerikansk engelska. Den amerikanska termen tenure går inte heller att översätta till svenska.

– Om man vill diskutera professurer och akademiska karriärer i USA måste man därför också förklara vad tenure innebär, påpekar Marleen Whiteley.

Ett annat problem är att användningen av vissa titlar kan förändras. Rektor kan översättas till både vice chancellor och president. UHR har lagt till förklaringen att en rektor för ett lärosäte oftast är högsta chef för lärosätet samt en hänvisning till Högskoleförordningen. Marleen Whiteley menar att allt fler lärosäten har gått över till att översätta rektor till president.

– På amerikansk engelska är man biträdande om man kallar sig för vice.

Utbildningar och lärare i fokus

I den senaste upplagan av ordboken har flera nya termer som rör högskoleutbildning tillkommit. Att inrätta en kurs eller en utbildning ska exempelvis översättas med establish a course or study program. Referensgruppen diskuterade översättningen approve men det är snarare ett steg i processen när man inrättar någonting nytt, menar Marleen Whiteley.

Två andra nytillkomna översättningar är meriterad lärare och excellent lärare – recognized university teacher och distinguished university teacher. Även här blev det en anmärkning för att förklara skillnaderna.

– Inte alla förstår skillnaden och då kan meriterade lärare bli excellenta lärare.

Hon berättar att det också är vanligt att man tror att vissa begrepp är vedertagna, trots att de i själva verket kommer från system som Ladok, där man rapporterar studenternas poäng och betyg.

Ett sådant exempel är begreppet kurstillfälle som används flitigt i Ladok-verktyget.

– Vi har sett olika översättningar, till exempel course opportunity men det är svengelska och fungerar inte. Ladoks översättning är course instance och vi har lagt upp det i ordboken, med en anmärkning om att vi enbart pratar om hur det används.

Vill bekanta sig mer med orden

Framöver skulle hon vilja bekanta sig mer med dessa ord och hur de används, liksom med termer som används på konstnärliga utbildningar och i konstnärlig forskning.

Arbetet med den svensk-engelska ordboken passar henne perfekt.

– Det är lite nördigt men väldigt roligt. Jag har lärt mig många nya ord och en hel del om den akademiska världen på köpet, säger Marleen Whiteley.

Du kanske också vill läsa

Krönika 15 maj 2024

Det är inte lätt att vara en nybörjare i akademin. Jonatan Nästesjö delar med sig av sina bästa tips för att ge doktorander bättre självförtroende.

Krönika 13 mars 2024

Alltför många ord och bisatser, tappade trådar och en självbelåten attityd. Det kännetecknar det stofila skrivandet som i värsta fall fungerar som en propp mot spridandet av nya ta...

Nyhet 5 mars 2024

Anders Nilsson

Hur lyckas man med sin Marie Curie-ansökan? Det vet Gabriele Greco och Konstantin Nestmann som båda fick 100 av 100 poäng och nu är anställda som postdoktorer i Sverige.