Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Mås flyger mot en blå himmel.

NYHET

Tydlig ledning lyfter forskningsmiljöer

Ledningens styrning har varit viktig, men inte avgörande, för forskningsmiljöernas framgångar. Det visar utvärderingen av satsningen på strategiska forskningsområden.

Många strategiska forskningsmiljöer som fått så kallade SFO-medel har utvecklats utmärkt. Det anser den internationella expertpanel som utvärderat den stora forskningspolitiska satsningen på strategiska forskningsområden (SFO) 2010–2014. Totalt fick 43 forskningsmiljöer SFO-medel, utspridda på 11 lärosäten. Expertpanelen har bland annat studerat hur väl lärosätenas ledning stöttat sina SFO-miljöer.

− Att lärosätenas ledning har en långsiktig strategi är viktigt. Det är ju till exempel lärosätena som anställer, inte forskningsmiljöerna, och anställningar är ett långsiktigt åtagande. Det är viktigt att lärosätesledning och ledningen för SFO-miljöerna jobbar tillsammans och identifierar vilken kompetens som behövs i de enskilda forskningsmiljöerna, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Olika förutsättningar

Utvärderingen visar att förutsättningarna för de 43 forskningsmiljöerna varierat stort. Vissa lärosäten skapade helt nya miljöer, andra utvecklade redan befintliga. På en del lärosäten styrde ledningen SFO-miljöerna tydligt, andra miljöer fick sköta sig mer själva.

Bo Sandberg är analytiker på Vetenskapsrådet och har varit projektledare för utvärderingen. Han konstaterar att de forskningsmiljöer som får högsta betyg av expertpanelen finns utspridda på olika lärosäten.

− Vissa har klarat sig bra utan tydlig ledning och stöd av lärosätets ledning, men expertpanelen noterar att en insiktsfullt och strategisk styrning av SFO-medlen på lärosätesnivå tenderar att korrelera med hög kvalitet och ett mervärde i SFO-miljöerna, säger han.

Bo Sandberg hoppas att många läser expertpanelens utvärdering i sin helhet, eftersom den innehåller mycket kunskap som lärosätena och SFO-miljöerna kan använda för att utvecklas ytterligare.

Läs också i Curie:

Högt betyg för Chalmers nanomiljö (Curie)

Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena lanserades av regeringen i 2008 års forskningsproposition. Fem myndigheter har samverkat kring satsningen − Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Baserat på den utvärdering de låtit göra ger myndigheterna regeringen ett antal rekommendationer, däribland en viss omfördelning av medlen inom satsningen.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Natalie von der Lehr

Den första boken de läste tillsammans var PC Jersilds Barnens ö. Sen dess har de avverkat många böcker i bokklubben som Jonas F Ludvigsson startade för tio år sedan på den egna ins...

Nyhet 12 juni 2024

Charlie Olofsson

Det har gått ett år sedan regeringen drog in det riktade anslaget till utvecklingsforskningen. Många forskare upplever att det har blivit svårare att få finansiering på grund av de...

Debatt 10 juni 2024

Sveriges unga akademi

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verka...