Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Ruth Mannelqvist

Ruth Mannelqvist forskar om sjukförsäkringen.

NYHET

Ruth Mannelqvist ny krönikör i Curie

Hon skriver om forskning och forskningsbehov inom rättsvetenskap och sjukförsäkring. Ruth Mannelqvist är professor vid Umeå universitet och forskar om sjukförsäkringen, arbetsförmåga och rättssäkerhet. På sin fritid tycker hon om att fixa i trädgården eller vistas i fritidshuset utanför Vilhelmina.

Vad forskar du om?
– Jag befinner mig inom det ersättningsrättsliga området, med särskild inriktning mot den allmänna och offentliga försäkringen. Under de senaste 15 åren har forskningen i stor utsträckning handlat om sjukförsäkringen, arbetsförmåga och rättssäkerhet.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag skrev mitt examensarbete vid juristprogrammet inom området, och fortsatte några år senare med forskarstudier inom samma ämne av mer eller mindre en slump. Och när man börjar sätta sig in i olika frågor vaknar ofta intresset. De allmänna försäkringarna, och framför allt pensioner och sjukförsäkring, har under många år varit kärnan i den svenska välfärden. Alltsedan 1990-talet har emellertid försäkringarna kommit att förändras och begränsas, och utifrån principer om rättssäkerhet och legalitet har dessa förändringar särskilt intresserat mig.

Vad gör du helst när du är ledig?
– Förutom att umgås med familj och vänner tycker jag om att fixa i trädgården eller vistas i fritidshuset utanför Vilhelmina i Västerbottens inland.

Vad läste du senast?
– Jag gillar kriminalromaner, och har just läst klart romanen Kniv av den norske författaren Jo Nesbø. Men det som jag läste senast var faktiskt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen om hel sjukersättning från 19 års ålder.

Vad tänker du skriva om?
– Jag tänker skriva om forskning och forskningsbehov inom rättsvetenskap och sjukförsäkring. Det kommer också att handla om kopplingen mellan (o-)hälsa och arbete, och om hur det påverkar såväl arbetsliv som ersättningssystemen.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
– Jag ser skrivandet i Curie som en möjlighet att helt kort få belysa viktiga samhällsfrågor och kunna reflektera över den egna forskningen. En annan förhoppning är att krönikorna ske ge upphov till respons från andra forskare eller i övrigt samhällsintresserade människor.

Läs krönikor av Ruth Mannelqvist i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 8 juni 2023

Bri Gauger, Heba Allah Khalil, Liane Thuvander

Gästforskarprogrammet Genie är ett viktig led i Chalmers jämställdhetsarbete. Men avsaknaden av ett centralt stödsystem för mottagande innebar för oss så mycket obetalt merarbete a...

Krönika 17 april 2023

Hon höll sig långt borta från fikarum och ovala bord när hon skrev sin avhandling. Ulrika Carlsson skriver om behovet av att få utveckla sina idéer ifred, innan de skärskådas av...

Debatt 17 januari 2023

Louise Bringselius

Stimulera forskares medverkan i det offentliga samtalet. Öka samhällsanknytningen i forskning och utbildning. Ge yrkeserfarenhet från världen utanför akademin ett högre meritvärde....