Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Rebecka Göransdotter är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Foto: Sophia Nilsson

NYHET

Rebecka Göransdotter ny krönikör i Curie

Hon skriver om tradition och kreativitet och att skriva njutbara akademiska texter. Rebecka Göransdotter är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet och knuten till forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria. Sin lediga tid ägnar hon åt kultur och är också en passionerad dvd-samlare.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om den första generationens disputerade kvinnors syn på vetenskap och hur det kom att påverka flickskolorna i Stockholm, ca 1900–1960. Många av de disputerade kvinnorna blev lärarinnor, studierektorer eller stiftare av olika flick- och samskolor i Stockholm efter avlagd doktorsexamen. På grund av en formulering i grundlagen kunde nämligen inte kvinnor besitta statsämbeten vid universitet och allmänna läroverk, trots att många av de kvinnliga doktorerna gärna ville fortsätta att vara verksamma i akademin.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag har länge varit intresserad av vad vetenskap, forskning, bildning och utbildning har inneburit historiskt, lika så vem forskaren har varit historiskt och i förlängningen vem som inte har fått vara delaktig i vetenskapliga sammanhang. Kvinnors historiska relation till vetenskaplig kunskap och vetenskapliga miljöer är därför extra intressant för mig.

Vad gör du helst när du är ledig?
– Allt det där som en kulturtant gör. Utöver det är jag även en passionerad DVD-samlare.

Vad läste du senast?
– Jag insåg att jag behövde separera arbete och fritid i bokhögen på nattduksbordet, vilket resulterade i att jag läser om alla Harry Potterböckerna. Jag läser just nu bok fyra i serien.

Vad tänker du skriva om?
– Det blir en ganska brokig skara ämnen men alla har fötts ur tankar som slagit mig under min tid på forskarutbildningen: akademisk tradition och kreativitet, Twitter som akademiskt kollegium, att skriva njutbara akademiska texter och vad kvinnliga akademiker från tidigt 1900-tal kan säga oss om dagens universitet.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
– Det ska bli kul att få reflektera över olika ämnen som är relevanta för universitetsvärlden men i ett annorlunda textformat.

Läs krönikor av Rebecka Göransdotter i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 24 maj 2021

Jacob Färnert, Emmy Schylander, Gustaf J. Bjurhammer

Om skolan ska vila på vetenskaplig grund måste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning öka. Dagens låga anslag gör det svårt att bygga upp starka forskningsmiljöer som k...

Debatt 9 februari 2021

Representanter för Sveriges kognitionsvetenskapliga förening (SweCog)

Regeringens förslag om ökad kvalitet i lärarutbildningen innebär att kognitionsvetenskap integreras i utbildningen i en helt annan omfattning än tidigare. Det här ger stora möjligh...

Debatt 26 oktober 2020

Viktor Öwall och Johan Tysk

Om regeringen menar allvar med att vilja satsa på det livslånga lärandet räcker det inte att avsätta medel för några extra platser på lärosätena och i all hast omformulera ett par ...