2012-10-15 Sveriges riksbanks Ekonomipris

Ekonomipris för teori om stabil matchning

Hur matchar man skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Årets Nobelpris i ekonomi handlar om att på bästa sätt para ihop olika aktörer med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Priset går till Lloyd Shapley och Alvin Roth, med motiveringen: ”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”.

2012-10-11 Forsknings- och innovationspropositionen:

Ny modell för att granska forskningskvalitet

Ökade basanslag och satsningar på bland annat spetsforskning, livsvetenskaper och infrastruktur samt en ny modell för kvalitetsgranskning av forskning som finansieras av basanslag. Det är några av nyheterna i regeringens forsknings- och innovationsproposition. – Nivån på basanslagen ska i större utsträckning i framtiden baseras på forskningens kvalitet, sa utbildningsminister Jan Björklund när han idag presenterade propositionen.