2013-04-02

Skolan sviker eleverna

Stödet till elever med svårigheter måste förstärkas radikalt i skolan, inte minst på gymnasienivå. Den slutsatsen drar utbildningsforskaren Lisbeth Lundahl utifrån sin forskning om ungas övergång från skola till arbetsmarknad. – I dag lämnar en av fyra ungdomar gymnasiet utan fullständiga betyg. Och tyvärr lägger många elever skulden för misslyckandet på sig själva – trots att vår forskning visar att det ofta är skolan och vuxenvärlden som svikit dem.