2013-05-30 Forskning i låginkomstländer

Samarbeta med landets egna forskare

Det är låginkomstländernas egna forskare som är bäst lämpade att avgöra vilken forskning som ska bedrivas hos dem och vilka lösningar som ska prövas. De kan också bäst hantera bristande infrastruktur, korruption och ont om utrustning. Därför, menar Cecilia Öman som har erfarenheter från forskning i ett 30-tal länder, måste forskare utifrån alltid samarbeta med sina inhemska kolleger. Detta är Curies tredje artikel om forskning i och om låginkomsländer.

2013-05-27 FORSKNING I LÅGINKOMSTLÄNDER

Många vill forska i och om låginkomstländer

Att forska i och om låginkomstländer lockar. Antalet ansökningar om U-forskbidrag ökade med mer än 40 procent i år jämfört med 2012. Från och med i år ansvarar Vetenskapsrådet helt och hållet för U-forsk, men Sida fortsätter att vara den största svenska finansiären av forskningssamarbeten med låginkomstländer. Det här är den första av tre artiklar om forskning i och om låginkomstländer.