2020-12-17 Forskningspropositionen:

Långsiktig satsning i pandemins spår

Pandemin har satt sin prägel på forskningspropositionen som också innehåller flera andra satsningar på samhällsutmaningar. Regeringen höjer även basanslagen till lärosätena och ökar anslagen till forskningens infrastrukturer. – Den här propositionen fångar upp det som är viktigt i vår tid, men den har också ett starkt fokus på att forskningspolitiken är långsiktig, säger forskningsminister Matilda Ernkrans.