2017-09-20

Intern blåslampa för fler kvinnliga professorer

Bara 13 procent av professorerna är kvinnor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, trots att var tredje doktorand är en kvinna. För att locka fler kvinnor bör ämnesföreträdarna leta i gränslandet till andra vetenskapsområden, menar professor Sven Engström. Vid Umeå universitet är 30 procent av professorerna kvinnor, men de får ofta sin professur senare i karriären. - De måste befordras tidigare, säger vicerektor Heidi Hansson.