Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Brian Koblika mottar nobelmedaljen av kung Carl XVI Gustav

Innan förra årets nobelpristagare i kemi, Brian Koblika, fick nobelmedaljen av kung Carl XVI Gustav i Konserthuset, hade en noggrann urvalsprocess pågått under ett års tid. Foto: Alex Ljungdahl, Nobel Media AB 2012.

NYHET

Nobelpriset bakom kulisserna

Äntligen! I dag avslöjas att medicinpriset går till de tre herrarna James Rothman, Randy Schekman och Thomas Südhof för upptäckten av vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler.Curie har tagit reda på hur det egentligen går till bakom kulisserna till forskningssveriges största festlighet.

Nobelmedaljen i guld

Förutom nobelmedaljen får nobelpristagarna 8 miljoner kronor och ett konstnärligt utformat diplom. Foto: Nobelstiftelsen.

Nobelprisen bereds av de institutioner som Alfred Nobel utsåg i sitt testamente, och ska delas ut ”åt dem som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta”. (Läs ett längre utdrag ur testamentet.)

Prisen i kemi, fysik samt priset i ekonomi till Alfred Nobels minne utses av Kungliga Vetenskapsakademien, priset i fysiologi eller medicin utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet, priset i litteratur utses av Svenska akademien och fredspriset utses av den norska Nobelkommittén, tillsatt av norska stortinget.

Verksamheten vilar helt på det kapital som Alfred Nobel lämnade efter sig, och förvaltas av Nobelstiftelsen som även ordnar Nobelfesten med mera. Under 90-talet ökade kapitalet efter en positiv börsutveckling, och prissumman höjdes gång på gång. De senaste tio åren har utvecklingen varit betydligt svagare. Därför sänktes prissumman förra året från 10 till 8 miljoner kronor.

Tänker långsiktigt

– Det gjorde vi på grund av att utgifterna för Nobelstiftelsen under en följd av år varit större än inkomsterna. Det var ingen akut kris – vi hade kunnat fortsätta dela ut samma prisbelopp i flera år till, men vi måste tänka långsiktigt. Priset ska ju vara för evigt och då måste vi rätta munnen efter matsäcken, säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen.

Dagens prissumma, 8 miljoner kronor, är värd ungefär lika mycket som när priset delades ut första gången 1901 (150 782 kronor) om man korrigerar för inflationen.

– Men jag tror inte någon skulle tacka nej till nobelpriset, även om inga pengar följde med det. Det är en stor ära att få priset. Det delas ut med hög kompetens och integritet och ger innehavaren en unik ställning, säger Lars Heikensten.

Nobelpristagare är en elit

Anledningen till att nobelpriset blivit så stort är flera, enligt nobelprisforskaren Gustav Källstrand vid Nobelmuséet i Stockholm.

– Dels är det ett internationellt pris, dels handlar det om väldigt mycket pengar, och dessutom ges det i flera olika kategorier. Numera är även historien en viktig faktor – titta bara på listan över vilka som fått priset, säger han.

– Nobelpristagare är en elit i vetenskapssamhället. Men vill man identifiera inflytelserika forskare under en viss tidsperiod ska man inte bara titta på nobelpristagarna utan hela nätverket omkring dem. Även de som nominerar – och de som blivit nominerade utan att få priset – är en del av samma elit.

Gustav Källstrand poängterar att man inte ska se ett uteblivet nobelpris som ett misslyckande.

– Det är inte lätt att bli nominerad; det är ett bevis på att man är väldigt duktig inom sitt fält. Och för varje år blir det ännu fler som kunde fått priset. Idag är många inblandade i stora upptäckter, men oftast är det forskningsledaren som får ta emot priset även om många arbetat tillsammans.

Hemlig beredning

Vem som får de sex nobelprisen i år avslöjas i mitten av oktober, efter stort hemlighetsmakeri. Årets kandidater nominerades redan för ett år sedan. (Se hur beredningsprocessen går till i faktarutan till höger.)

– Men det är sällan någon får priset första året som han eller hon nomineras. Nobelkommittéerna är ofta försiktiga och väntar några år för att inte göra misstag. Man kan ju inte ta tillbaka priset, konstaterar Gustav Källstrand.

Många hinner därför bli till åren innan de får sitt åtråvärda pris. Snittåldern för en nobelpristagare är 59 år. 32 procent av dem som fått nobelpriset sedan starten 1901 är över 65 år. Och många hinner inte få det alls.

Nobelhandlingarna är hemliga i 50 år. Tittar man i de arkiv som öppnats ser man till exempel att författarna Leo Tolstoj, Henrik Ibsen, James Joyce och August Strindberg bara är några av dem som missade litteraturpriset, trots ett flertal nomineringar.

Gandhi missade priset

Och den indiske antivåldskämpen Mahatma Gandhi var nominerad till fredspriset 1937, 1938, 1939, 1947 och 1948 – samma år som han mördades. 1948 ställdes dock fredspriset in med motiveringen att det inte fanns någon lämplig nu levande kandidat…

Max tre personer får dela på ett nobelpris. Ofta delas det mellan teoretiker och experimentalister.

I år är det många som tippar på att förra sommarens upptäckt av Higgs-bosonen på CERN kommer att stå i centrum för fysikpriset.

– Peter Higgs själv har säkert nominerats tidigare, men kanske inte de som gjorde fyndet på CERN. Och kan man verkligen vara säker på att det Higgs-partikeln man hittat, funderar Gustav Källstrand som förstås är nyfiken på hur Nobelkommittéerna resonerat i år.

Snart får vi svaren. Håll utkik på Nobelprize.org Länk till annan webbplats.!

Här är 2013 års Nobelpristagare

Fysiologi eller medicin:

James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof för upptäckten av reglering av vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler.

Fysik:

Francois Englert och Peter W. Higgs för teorin om hur partiklar får sin massa, huvudsakligen genom Higgs partikel som nyligen bekräftades experimentellt på CERN.

Kemi:

Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel för utvecklandet av datormodeller för komplexa kemiska system.

Litteratur:

Alice Munro, för hennes samtida novellkonst.

Fred:

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) för sitt arbete att få bort kemiska vapen.

Ekonomi:

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen och Robert J. Shiller för deras empiriska analys av tillgångspriser.

Så utses Nobelpristagarna

September

I september varje år skickas formulär för nominering ut till cirka 3 000 personer för nästa års Nobelpriser (något färre när det gäller litteratur).

Tidigare Nobelpristagare, akademiledamöterna på respektive institution, skandinaviska professorer inom relevant ämne, samt särskilt inbjudna personer får lov att nominera.

Januari

Deadline är 31 januari. I en första gallring tar Nobelkommittéerna fram omkring 250-350 kandidater (flera har nominerats av många olika personer).

Mars-maj

Under våren granskas kandidaterna av olika experter, så diskret som möjligt.

Juni-augusti

I början av sommaren sammanställer Nobelkommittéerna en rapport med rekommendationer och en kortlista över tänkbara kandidater

September

I september lämnar Nobelkommittéerna en rapport över slutkandidaten till respektive beslutande institution och överläggningsmöten hålls.

Oktober

I oktober sker den slutgiltiga omröstningen, samma dag som offentliggörandet.

Då får också de utvalda pristagarna själva beskedet!

December

Den 10 december delas priset ut vid en ceremoni i konserthuset, och på kvällen arrangeras den stora nobelfesten i Stadshusets Blå hallen.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Barkeman

Ett enkelt föremål kan berätta en stark historia. Nobelprismuseets nya utställning innehåller över 280 saker från Nobelpristagare, ting som vittnar om märkvärdiga upptäckter och li...

Nyhet 5 december 2023

Eva Annell

Anna Sjöström Douagi älskar forskningsmiljön, men lusten att skapa internationella samarbeten är ännu större. Nu arbetar hon med strategiska initiativ vid Nobelstiftelsen och är bo...

Nyhet 2 oktober 2023

Siv Engelmark

Kvinnor får allt fler av de mindre priserna i medicin. De stora och prestigetunga priserna går dock fortfarande mest till män. En transparent process kan vara ett sätt att utjämna ...