Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Kungliga Musikhögskolan, KMH, arrangerar Preludium inför Nobel

För tredje året i rad arrangerar Kungliga Musikhögskolan, KMH, Preludium inför Nobel. I år står Nobelpristagaren Marie Curie i centrum under konserten som förenar musik och vetenskap. Bilden visar tidigare års arrangemang.

NYHET

Musik möter vetenskap i berättelse om Marie Curie

Marie Curie står i centrum när Preludium inför Nobel arrangeras på Kungliga Musikhögskolan. Hon var ett självklart val för årets konsert, enligt Eva Bojner Horwitz som är professor i musik och hälsa.
– Det är helt unikt med en kvinna som fått två Nobelpris.

Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz

För tredje året i rad arrangerar Kungliga Musikhögskolan, KMH, en konsert under Nobelveckan med koppling till vetenskap och musik. Förra årets preludium bjöd på en musikalisk soaré i Ludwig van Beethovens anda. 2019 var temat konstens betydelse för vetenskapen och musiken en hyllning till den svenska biokemisten Hugo Theorell som fick Nobelpriset i medicin år 1955.

– Det har blivit en tradition på KMH att använda starka narrativ tillsammans med musik som en form för kunskapsinhämtning. Musik kan främja inlärning på ett djupare plan eftersom vi lär oss mer när vi känner, säger Eva Bojner Horwitz som är initiativtagare till Preludium inför Nobel tillsammans med sin kollega David Thyrén, lektor i musikhistoria.

Narrativet, eller berättelsen, om Marie Curie, kommer att ha flera ingångar. Nyskriven musik, klassiska stycken och Edit Piaf integreras med stillbilder, rörlig bild och en muntlig berättelse som framförs av ciceronen och musikern Camilla Ringquist. Det blir också kortare föreläsningar, bland annat av professor Stefan Einhorn, som tar upp ämnet kreativitet och berättar om sina föräldrar och deras arbete vid Radiumhemmet.

David Thyrén

David Thyrén. Foto: SU

– Jag som både är musikvetare och historiker tror väldigt starkt på strategin med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Jag ser fram emot en kväll enligt den multimodala modellen med musikinslag som associerar till Marie Curies liv, säger David Thyrén.

Främja jämställt musikliv

Tanken med alla Preludium inför Nobel är att de ska främja ett jämställt, demokratiskt och inkluderande musikliv, som i sin tur också bidrar till ett socialt hållbart samhälle för framtiden.

– Marie Curie var ett självklart tema för årets preludium. Det fanns ingen prestige i hennes forskning, bland annat ville hon inte ta patent på sin forskning och hon åkte själv till fronten med sina röntgenambulanser för att rädda liv. Osjälviskheten är något vi vill lyfta fram som en inspirationskälla, säger Eva Bojner Horwitz.

I den andan görs allt arbete med konserten pro bono och alla studenter ställer upp och spelar gratis. Biljetterna är gratis och det är först till kvarn som gäller.

– Marie Curie är en bra förebild med sin medmänsklighet och empati. Trots sina framgångar var hon en ”underdog”, både som kvinna och som utlänning i Paris. Därför var det viktigt för henne att behålla hela sitt namn, Marie Sklodowska Curie. Hon kallade också sin stora upptäckt Polonium (radium) efter sitt hemland. Annars är det ju vanligt att män döper sin forskning efter sig själva, säger David Thyrén.

Hur musiken påverkar publiken

Preludium inför Nobel är också en del av KMH:s pågående forskningsprojekt om kunskapsspridning med fokus på medmänsklighet, empati, välvilja och integritet. I forskningen spelar så kallade kunskapskonserter en viktig roll. Här tittar man dels på hur tonsättare och musiker gestaltar starka känslor, dels på hur musiken påverkar publikens känsloyttringar efteråt.

– När vi överrumplas av musik, och våra känslor kring den, händer det saker i hela kroppen. Vi lär oss genom att vi känner, säger Eva Bojner Horwitz.

David Thyrén inflikar:

– När vi drabbas av ett musikaliskt verk öppnas bland annat delar av vår känslohjärna (amygdala). Det gynnar både vår inkänning och mottaglighet för kunskap. Musikens kraft gör också att vi bearbetar kunskapen under en lång tid efteråt, säger han.

Inspirera till samskapande

Förhoppningen inför årets evenemang är både att öka kunskapen om Marie Curie och att inspirera till samskapande mellan musik, humaniora och naturvetenskap.

– Jag ser idag tecken på mer diversifierade forskargrupper, med representanter för humaniora, konst, vetenskap och medicin. Vi behöver krocka fler discipliner för att lösa samhällsutmaningarna, säger Eva Bojner Horwitz, som också är medicine doktor och knuten till forskning om neurovetenskap vid Karolinska institutet.

David Thyrén tar Handelshögskolan i Stockholm som ett annat exempel på samskapande. I det här fallet mellan ekonomiskt och kulturellt kapital, då konst numera både är en del av utbildningen och finns i överflöd på skolan.

– Konstnärliga studier kan vara en ingång till vetenskapen, och tvärtom. Jag hoppas att alla som spelar – och lyssnar till – preludiet blir inspirerade att föra berättelsen om Marie Curie vidare. Det kommer att bli en kväll att minnas med fantastiska musiker och forskare, säger han.

Årets preludium kommer att filmas och läggas upp på KMH:s hemsida och You Tube-kanal, där ligger också tidigare preludier.

Youtube: Preludium inför Nobel (2020) Länk till annan webbplats.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Nyhet 3 april 2024

Natalie von der Lehr

De varnar känsliga lyssnare i början av varje poddavsnitt. Forskarna Kristina Alstam och Annelie de Cabo startade podden Med kriminella hälsningar för att ge röst åt socialt arb...

Nyhet 10 januari 2024

Carina Järvenhag

Akademin måste arbeta med forskning på ett både praktiskt och teoretiskt plan. Det menar Helena Hansson som forskar och undervisar om deltagande design vid Göteborgs universitet. D...