Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Gråhårig kvinna med glasögon och prästklädsel framför ett träd

Antje Jackelén har gjort karriär både inom kyrkan och inom akademin som forskare i teologi. Den 15 juni 2014 tillträdde hon som ärkebiskop. Foto: Anders Norderman

NYHET

Mer jämställt i kyrkan än i akademin

Jämställdheten är bättre i kyrkan än i akademin, menar den nytillträdda ärkebiskopen Antje Jackelén.
– Diskussionen har pågått längre inom kyrkan. Det handlar om att genomlysa sin egen historia och göra upp med patriarkatet.

Kyrkan har länge varit känd för sin ojämställdhet. Först 1960 prästvigdes de första kvinnorna i Sverige. Då hade det gått nästan 70 år sedan Sverige fick sin första kvinnliga professor 1884 (Sonja Kovalevska i matematik vid dåvarande Stockholms högskola).

– Jag har många gånger sagt att det är lättare att vara kvinna inom kyrkan än inom akademin.

Karriärer inom både kyrka och akademi

Antje Jackelén har gjort karriär både inom kyrkan och inom akademin som forskare i teologi. Hennes avhandling berör gränsvärlden mellan naturvetenskap och teologi och handlar om tidsbegreppet.

– Det går fortfarande att sätta ihop konferensprogram, paneldebatter och antologier med bara män i forskarvärlden. Och män har en tendens att citera andra män i sina publicerade artiklar.

Hon menar att det handlar om omedvetenhet.

-Mina manliga forskarkolleger har inte diskriminerat mig aktivt, men jag har ändå kommit på dem med att vara dåliga på att citera kvinnor inom forskningen.

Och på internationella konferenser har hon ofta upplevt att forskarkollegerna trott att hon varit någons fru eller sekreterare, och blir förvånade när de märker att det är hon som är Antje Jackelén.

– Mitt förnamn är ju inte ett uppenbart kvinnonamn. Jag har fått många brev och mejl som inleds med ”Dear Sir”…, skrattar hon.

Större medvetenhet om jämställdhet inom kyrkan

Iklädd plommonlila skjorta och prästkrage under en mörkblå kostym, pratar hon avslappnat i besöksrummet på Svenska kyrkans kansli i Uppsala där hon har sitt huvudkontor, bara ett stenkast från Domkyrkan.

Visst upplevde hon en del sexism även i ärkebiskopsvalet, där män och kvinnor bedömdes på olika sätt, men hon menar att medvetenheten ändå är större inom kyrkan eftersom jämställdhetsdiskussionen pågått längre.

När Kyrkomötet 1958 beslutade att även kvinnor ska ha möjlighet att bli präster grundandes det i en teologisk övertygelse att kyrkans tjänster ska vara öppna för alla, oavsett kön. Det finns fortfarande kvinnoprästmotståndare, men de blir allt färre.

Antje Jackelén hänvisar till Galaterbrevet i Bibeln där alla människor jämställs. Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Galaterbrevet 3:27-28).

Menar du att troende människor, med det kristna budskapet ständigt för ögonen, har lättare att var jämställda?

– Nej, vi är inte så präktiga… Det är Gud som jämställer oss alla! Men kanske slår det budskapet igenom lättare bland präster…

Kyrkan har hunnit i fatt akademin

Statistiken ger henne stöd för att kyrkan tycks ha hunnit ifatt akademin. Bland församlingspräster är 48 procent kvinnor (Svenska kyrkan, 2010) och bland disputerade forskare är 49 procent kvinnor (Universitetskanslerämbetet, 2011). Även på högre nivå är andelen kvinnor ungefär densamma i de båda världarna – men kvinnorna är fortfarande i minoritet. 23 procent av professorerna är kvinnor jämfört med 25 procent av kyrkoherdarna.

När Sveriges första kvinnliga universitetsrektor tillträdde 1992 (Boel Flodgren vid Lunds universitet) dröjde det bara fem år innan den första kvinnliga biskopen valdes (Christina Odenberg vid Lunds stift).

Och sedan i sommar sitter det en kvinna på de båda högsta posterna inom kyrka respektive akademi. Den 15 juni 2014 tillträdde Antje Jackelén som ärkebiskop och den 2 juni 2014 tillträdde Harriet Wallberg Henriksson som universitetskansler. Första kvinna på denna post var dock Sigbrit Franke redan 1999.

Vad kan akademin lära sig av kyrkans arbete med jämställdhet?

– Jag tror att det handlar om kunskap, att genomlysa sin egen historia. Kyrkan är på många sätt i symbios med patriarkatet, något som vi håller på att göra upp med. Det behöver även akademin göra. De som redan är etablerade och tjänar på det systemet kan förstås ha svårt för förändring – och naturvetenskaperna är ofta mansdominerade. Men jag tror att det handlar om att ta fram en bra målbild och visa att det finns långsiktiga vinster som övertrumfar den kortsiktiga vinsten.

Fakta om ärkebiskopen Antje Jackelén

Född: 1955 i Westfalen, Tyskland

Familj: Maken Heinz Jackelén, präst i svenska kyrkan. Två döttrar.

Akademisk karriär: Disputerade 1999 med avhandlingen Zeit und Ewigkeit, som blev Tidsinställningar i en svensk populärvetenskaplig utgåva. Undervisade i systematisk teologi i Chicago 2001-2007.

Kyrklig karriär: Prästvigdes för Stockholms stift 1980. Valdes till biskop i Lunds stift 2006. Valdes till ärkebiskop oktober 2013, tillträdde 15 juni 2014.

Kuriosa: Var med om att viga kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Storkyrkan i Stockholm 2010. Utsågs till Skånes mest inflytelserika opinionsbildare 2012.

Aktuell: Sommarvärd i P1 Sommar den 25 juni 2014.

Du kanske också vill läsa

Ingen information tillgänglig