Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Marie Cronqvist sitter på en stenbänk i solen.

Marie Cronqvist utforskar föreställningar om hot och trygghet i efterkrigstidens och kalla krigets medielandskap. På fritiden utforskar hon hav och skog. Foto: Ulrika Oredsson

NYHET

Marie Cronqvist ny krönikör i Curie

Hon skriver återkommande om tvärvetenskap, samverkan och forskningspolitik. Marie Cronqvist är lektor i journalistik och mediehistoria vid Lunds universitet. På sin fritid utforskar hon hav och skog med familjen, målar och musicerar.

Vad forskar du om?
– Jag är historiker i botten men sedan ett decennium är jag verksam som lektor i ämnena mediehistoria och journalistik vid institutionen för kommunikation och medier i Lund. På olika sätt har jag sökt utforska föreställningar om hot och trygghet i efterkrigstidens och kalla krigets medielandskap. Mina projekt har handlat om exempelvis civilförsvarspropaganda, radio- och tv-samarbeten mellan Sverige och DDR, och mediekunskaper inom det psykologiska försvaret.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag har alltid varit intresserad av hur politik, medielandskap och kulturella föreställningsvärldar tvinnas samman. Men det var först när jag började arbeta på en medievetenskaplig institution som jag förstod hur outvecklade medieteorier är i historievetenskapen och, vice versa, hur frånvarande historiska förklaringsmodeller tenderar att vara i medievetenskaperna. Det är spännande och roligt att inom ramen för ämnet mediehistoria få verka i det gränslandet.

Vad gör du helst när du är ledig?
– Utforskar hav och skog med vänner och familj, målar eller musicerar. Just nu försöker jag lära mig att spela violin. Det går sådär. Jag ser det som en övning i uthållighet.

Vad läste du senast?
– David Hendys BBC: A People’s History om det brittiska flaggskeppets 100-åriga historia. Även den var en uthållighetsövning – men mycket väl värd målgången.

Vad tänker du skriva om?
– Min egen forskning kommer säkert att lysa igenom, men en röd tråd i mina inlägg kommer att vara det jag valt att kalla för våra akademiska allmänningar. Det rör sig om alla de viktiga arenor, mötesplatser eller aktiviteter vi gemensamt behöver ansvara för och ta väl hand om: tvärvetenskap, högskolepedagogik, forskningskommunikation, samverkan och forskningspolitik.

Vilka är dina förväntningar på att skriva för Curie?
– Formen med återkommande inlägg möjliggör reflektion och inbjuder till delaktighet genom kommentarer. Jag ser fram emot att lära mig mycket av bådadera.

Läs krönikor av Marie Cronqvist i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 17 juni 2019

Ole Petter Ottersen, Sigbritt Karlsson och Astrid Söderbergh Widding

Vi väljer att kroka arm snarare än konkurrera med varandra, skriver rektorerna för de tre Stockholmsuniversiteten Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. Tillsammans...

Nyhet 1 februari 2017

Redaktionen

Han skriver om att forska tvärvetenskapligt och vikten av att ständigt vara i rörelse. Martin Rosvall är docent i fysik och föreståndare för Icelab vid Umeå universitet. På sin led...

Nyhet 19 februari 2019

Helena Östlund

Tvärvetenskapligt samarbete kan ge resultat som aldrig gått att uppnå annars. Som när danska genetiker fann världens äldsta dna-spår av pest i benfragment – 18 år efter att arkeolo...