Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Lisa Folkmarson Käll.

Lisa Folkmarson Källs forskning har ofta en koppling till medicin och hälsa. Foto: Privat

NYHET

Lisa Folkmarson Käll ny krönikör i Curie

Hon skriver om samtida händelser och frågor som dyker upp i hennes forskning. Lisa Folkmarson Käll är skolad som filosof och genusvetare och är docent i teoretisk filosofi och forskarassistent vid Linköpings universitet. När hon är ledig går hon gärna på teater och säger inte nej till ett spinning-pass eller en pysseldag med goda vänners barn.

Vad forskar du om?
Jag är skolad som filosof och genusvetare och min forskning rör sig främst inom samtida kontinentalfilosofi, speciellt fenomenologi och feministisk filosofi. Jag intresserar mig brett för frågor rörande subjektivitet och intersubjektivitet, dvs relationen mellan självet och andra, och ofta med en koppling till medicin och hälsa.

Jag har i min forskning till exempel studerat olika filosofiska synsätt på kroppen och dess roll i produktionen av kunskap samt det som benämns situerad kunskap. Med det menas hur kunskap alltid produceras av specifika individer och grupper av individer i konkreta situationer. Jag har också skrivit om empati, smärta och kroppsliga gränser.

För närvarande arbetar jag med ett projekt om intersubjektivitet och delande i relation till åldersrelaterad demens. Jag intresserar mig för hur delande av till exempel minnen, gemensamma upplevelser, platser och relationer kan innebära och kommer till uttryck i fall där en (förgivettagen) gemensam grund radikalt förändras till följd av den degenerativa process som demenssjukdom innebär.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Subjektivitet är ett stort centralt och genomgripande ämne inom fenomenologin och jag blev nog först intresserad av fenomenologi och specifika fenomenologers arbete. Under min forskarutbildning i Women’s Studies vid Clark University, USA, kom jag i kontakt med en del arbete om sexualiserat våld och trauma och när jag skrev min avhandling i filosofi vid Centrum för subjektivitetsforskning i Köpenhamn arbetade jag en del med samtida psykopatologiska teorier om schizofreni och båda de här spåren har bidragit till att utveckla ett intresse för olika former av ”gränstillstånd” och ”gränsupplevelser”. Mitt intresse för åldersrelaterad demens hänger samman med det.

Vad gör du helst när du är ledig?
Det är svårt det där att definiera ledighet och gränsen mellan arbete och fritid är sällan knivskarp för mig. Även på fritiden läser jag en del filosofi och känner mig väldigt ledig. Jag går gärna på utställningar och teater. Jag tycker om att träffa vänner över goda middagar och livliga samtal. Jag säger sällan nej till ett spinning-pass eller en pysseldag med goda vänners barn och om jag tog mig tid skulle jag ta fram symaskinen oftare.

Vad läste du senast?
Bess Lovejoys bok Rest in Pieces, en populärvetenskaplig kartläggning av berömda döda kroppars öden. Den läste jag som små episoder blandat med andra böcker som är igång. Och senaste numret av Bamse.

Vad tänker du skriva om?
Säkert en hel del om frågor som dyker upp i min forskning. Säkert också om samtida händelser i samhälle, kultur och politik. Iakttagelser i vardagen som får mig att stanna upp och reflektera på ett eller annat sätt.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag har nog inga direkt specifika förväntningar mer än att det ska bli roligt med ett nytt forum och nya ämnen. Jag ser fram emot att skriva på svenska för en inte så specialiserad publik. Vanligtvis skriver jag på engelska i akademiska tidskrifter och böcker. Jag ser också fram emot att se om läsare eventuellt kommer med kommentarer som kan ge upphov till vidare diskussion. Jag tänker mig att bloggandet kan väcka nya frågor för mig och även ge mig nya perspektiv och nya former av reflektion på gamla ämnen och frågor jag redan funderat mycket på.

Läs krönikor av Lisa Folkmarson Käll i Curie.

Du kanske också vill läsa

Krönika 7 maj 2024

För många tänkare hänger förståelsen av det teoretiska och det praktiska ihop. Därför är den svenska uppdelningen av filosofiutbildningen i två separata program befängd, skriver Ul...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...