Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Montage av bild på Puja Shahrouki och bild på läkemedel.

Föreningen Studenter i forskning vill fungera som en brygga mellan studenter och forskare, förklarar Puja Shahrouki. Foto: Alicia Avdic

NYHET

Läkarstudenterna vill forska igen

Andelen läkare som också ägnar sig åt forskning har minskat under de senaste åren. Ett exempel på att trenden kan vara på väg att vända är Studenter i forskning vid Sahlgrenska akademin. Föreningens ambition är att motivera fler att engagera sig i forskningsprojekt redan under studietiden.

På 30 år har andelen disputerade läkare i Sverige sjunkit från 25-30 till 15 procent. Samtidigt som endast 9 procent av de disputerade läkarna är yngre än 40 år. Men nu finns tecken på att intresset för forskning ökar bland läkarstuderande.

Puja Shahrouki, ordförande för Studenter i forskning (SiF) vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, berättar att fler läkarstudenter nu ansöker om forskningsstipendium under sommaren och att forskningen också ges ökade resurser i form av stipendier och forskningsprogram.

– Vi märker även ett stort intresse för våra aktiviteter. Vi vill fungera som en brygga mellan studenter och forskare. En viktig anledning till att vi bildade föreningen var att vi hörde från flera håll att det var svårt att hitta en ingång till forskningen, säger han.

Matchar studenter och forskare

Läkarstudenter i forskning startade för två år sedan som en ideell förening och fick snabbt över 150 medlemmar. Det stora intresset gjorde att föreningen bytte namn till Studenter i forskning. I dag är den till för alla studenter vid Sahlgrenska akademin och en del av studentkåren som ett särskilt forskningsutskott.

– Våra lunchföreläsningar och seminarier är öppna för alla. Något som är uppskattat är vår databas med i dagsläget 43 handledare som är villiga att ta emot studenter i sina forskningsprojekt. Vi var väldigt envetna och nu agerar vi helt enkelt match-makers mellan studenter och forskare, säger Puja Shahrouki.

Han menar att både forskningen och läkaryrket tjänar på om studenter tidigt blir intresserade.

– Forskning är en väldigt viktig del av läkarvetenskapen. Den som är van vid att forska har lättare för att integrera nya tänkesätt och kunskaper i kliniken. Dessutom ger den kliniska insikten goda infallsvinklar till forskningen.

Nästa mål för Studenter i Forskning är att etablera konceptet nationellt. Man har bland annat varit i kontakt med studentkårer vid Karolinska institutet, Lund, Uppsala, Umeå, Örebro och Linköpings universitet.

– De tre sistnämnda orterna håller på att starta liknande verksamheter. Förhoppningen för framtiden är att skapa en nationell plattform och till exempel arrangera vetenskapsseminarier där universitetsstuderande får presentera sin forskning. Det finns liknande konferenser i utlandet, men varken i Sverige eller i Norden som jag känner till, säger Puja Shahrouki.

Efterfrågan på disputerade läkare

Eric Hanse är prodekan vid Sahlgrenska akadmin och ser Studenter i forskning som ett symptom på det ökande intresset för forskning bland studenterna. Vid Sahlgrenska akademin märker man också att fler söker till deras amanuensprogram.

– SiF är ett jättekul initiativ! Att de nu är en del av studentkåren innebär att de får finansiellt stöd från akademin. Viktigt från vår synvinkel är också att deras aktiviteter nu inkluderar alla studenter som går här, bland annat apotekare, sjuksköterskor och tandläkare, säger Eric Hanse.

Han menar att det vikande intresset för forskning under flera föregående år beror på att en disputerad läkare inte har belönats tillräckligt.

– En nyckelfråga är om det är värt att forska? Det är alltid en uppoffring, inte minst ekonomiskt men även tidsmässigt. Det måste finnas underliggande incitament för att forska och då måste inte minst karriärmöjligheterna förbättras. Det finns sådana tecken i dag, till exempel att universitetssjukhusen vill ha disputerade läkare i ledande befattningar.

Forskningsutskott även i Örebro

Någon som har låtit sig inspireras av Studenter i forskning är Ava Hinnas, student vid den relativt nystartade läkarutbildningen vid Örebro universitet. Tillsammans med några andra läkarstudenter startade hon den här terminen ett forskningsutskott under Medicinska föreningen.

– Det saknades information för sådana som jag som är lite extra intresserade av forskning. Jag fick vara väldigt drivande själv innan jag fick en plats i ett forskningsprojekt. Med det nya forskningsutskottet vill vi göra det lättare för nya studenter, säger Ava Hinnas.

Planerna inför nästa termin inkluderar bland annat lunchföreläsningar där äldre läkarstudenter berättar om sin forskning, en lista över handläggare och särskilda temakvällar, till exempel ”statistik för dummies”.

– Vi vill skapa en skön och avslappnad stämning där det inte finns några dumma frågor. Vårt mål är att det ska finnas olika aktiviteter för alla som är nyfikna på forskning. Nu hoppas vi på finansiellt stöd från universitetsledningen, till exempel för forskningsskolor under sommaren.

Forskarskolor förbereds

Ulf Tidefelt, prefekt vid Örebro universitet, är positiv till det nya forskningsutskottet och berättar att en forskningsskola blir verklighet redan till sommaren.

– Läkarstudenter som har skrivit sin kandidatexamen under termin sex erbjuds att mot betalning fortsätta i samma forskargrupp under sommaren. Förhoppningen är att de sedan fortsätter med sin mastersexamen inom samma område, säger han.

I nästa steg vill universitetet erbjuda en forskarskola även för studenter efter den fjärde terminen. Ulf Tidefelt menar att det fortfarande finns en del kvar att göra för de yngsta studenterna.

– Det är jätteviktigt att läkare forskar, då menar jag också pre-klinisk forskning. Vi vill ju att våra läkare ska ha en hög vetenskaplig nivå, både för att kunna värdera forskning men också för att kunna driva utvecklingen framåt!

Du kanske också vill läsa

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Krönika 9 april 2024

Hoppa över powerpoint och youtube – använd krita istället! Och förse gärna eleverna med papper och penna. Åsa Mackenzie skriver om att undervisa studenter så att kunskapen går in.

Debatt 2 april 2024

Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv

Dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknad hindrar idag tillväxt, konkurrenskraft och välstånd. För att komma till rätta med den kompetensbrist som råder krävs inte bara i...