Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Andreas Dahlin framför fönster med nedfällda persienner.

Undervisning i att framställa professionella bilder är eftersatt i forskarutbildningen, menar Andreas Dahlin. Fascinationen för faktaböcker med strukturerad information ledde honom in på forskarbanan - och vidare som företagare med kurser där han lär forskare att göra illustrationer.

NYHET

Han hjälper forskare göra bättre illustrationer

Andreas Dahlin bytte forskarkarriären mot företagande och startade företaget Visualize your Science. Idag hjälper han forskare och forskarstuderande att göra bättre illustrationer.

Redan under forskarutbildningen ägnade Andreas Dahlin en hel del tid åt att göra bra bilder för att presentera sina resultat.

– Kanske lite för mycket tid, konstaterar Andreas Dahlin, och förklarar att han alltid tyckt om att rita, illustrera och göra tekniska diagram.

När han var färdig med avhandlingen, som handlade om mikrodialys inom ämnet analytisk kemi vid Uppsala universitet, kände han att han ville göra något annat. I några år arbetade han inom industrin med metodutveckling och kvalitetssäkring. Men Andreas Dahlin saknade forskningen och sökte sig snart tillbaka till akademin.

Han fick en forskartjänst vid Uppsala Berzelii Technology Center och axlade rollen som projektledare i ett tioårigt projekt. Arbetet handlade om att utveckla mikrodialysmetoder i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.

– Det blev som en förlängning av mitt doktorandarbete. Jag var mellan två vitt skilda discipliner och det var väldigt spännande.

Pubkväll blev doktorandkurs

Hela tiden fortsatte Andreas Dahlin att arbeta mycket med bilder. En kompis frågade om han inte kunde hålla en doktorandkurs för att lära ut sina kunskaper.

– Jag sa ja direkt. Det var en pubkväll så jag trodde nog egentligen att han skulle glömma bort det, skrattar Andreas Dahlin.

Men snart spred sig ryktet och han började få frågor om kursen.

– Då förstod jag att jag var tvungen att genomföra den.

Det första kurstillfället föll väl ut och han beslöt att hålla ytterligare en kurs.

– Det var väldigt kul och kombinerade två av mina största intressen: vetenskap och illustration.

Till nästa kurs bjöd han in doktorander på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

– Redan efter 20 minuter var kursen fylld och inom en vecka stod 100 personer på väntelista till nästa kurs.

Kursen blev ett stående inslag och gavs sedan årligen för 100 studenter.

Eget företag istället för forskning

För två år sedan tog projektet vid Uppsala Berzelii Technology center slut och flyttlasset gick till Finland tillsammans med hustrun som fått en tjänst vid Aaltouniversitetet i Helsingfors. Andreas Dahlin valde mellan att fortsätta med forskningen och att testa att starta ett företag runt kursen och försöka sprida den till fler universitet.

Valet föll på företaget, vilket blev en lyckträff. Idag håller Andreas Dahlin kurser vid flera universitet i både Sverige och Finland som Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Helsingfors universitet. Deltagarna kommer från vitt skilda discipliner och är allt från nyantagna doktorander till professorer.

– Det är väldigt heterogena grupper med personer som behöver använda bilder i sitt forskningsarbete.

Utveckla verksamheten

På sikt ser han flera möjligheter att utveckla verksamheten, både genom att vända sig till fler doktorander och universitet i Norden och Europa, och genom att lägga upp fler moment och material online.

Vid sidan av kurserna lägger han 10-20 procent av tiden på rituppdrag. Oftast handlar det om att hjälpa forskare med bilder i ansökningar och få dem homogena och tydliga.

– Att fortsätta rita själv ger en extra skärpa som jag behöver när jag håller kurser, säger Andreas Dahlin.

Det svåraste med företagandet har varit att lära sig att driva företag i Finland, att veta vilka personer han ska kontakta när det gäller saker som bokföring och skatter.

Fascination för faktaböcker

Om Andreas Dahlin valt karriärväg idag tror han att han hade inriktat sig mer mot illustration istället för forskning.

– Anledningen till att jag valde att bli forskare och analytisk kemist från början var att jag ville göra de här bilderna. Jag har alltid varit fascinerad av faktaböcker med strukturerad information där man kan sitta och grotta ner sig i en bild under väldigt lång tid.

Han anser ändå att han har väldigt stor nytta av erfarenheterna från sin forskarkarriär, både för att bygga upp ett nätverk och förstå sig på hur forskare tänker och arbetar.

– Jag har lärt mig ett sätt att tänka och lösa problem när jag arbetat som forskare. Jag förstår mig på mina studenters problem och behov och vet ungefär hur de vill framställa och rita en bild.

Han tror inte heller att intresset varit lika stort för kursen om han startat den direkt från ett företag istället för universitetet.

Ser många likheter

Andreas Dahlin ser många likheter mellan forskning och företagande.

– Det är alltid ett stort steg att starta ett företag, men skillnaden att driva ett företag och att forska är inte så där jättestort. Jag lägger ner ungefär lika mycket arbetstid och ju mer tid och energi jag lägger ner, desto mer får jag ut i slutändan. Det gäller att satsa på det som funkar och våga avsluta sådant som inte fungerar.

– Den stora skillnaden är tryggheten och att man inte får en lön en gång i månaden på samma sätt som en anställd.

Förmedla forskning med bilder

Generellt sett tror han att många forskare skulle ha nytta av att lära sig mer om att arbeta med bilder.

– Som doktorand lär man sig väldigt mycket om hur man ska skriva, presentera och diskutera forskningen skriftligt och muntligt. Men den tredje biten om att framställa bilder som är professionella och ser bra ut och dessutom förmedlar det man vill att bilden ska förmedla, finns det väldigt lite utbildning kring.

– Det finns många som är jätteduktiga på att rita, men jag märker att många tycker att det är krångligt och svårt att göra bilder och skulle nog vilja bli bättre på det här.

Andreas Dahlin vill fortsätta att vända sig till forskare och forskarstuderande som målgrupp.

– Det är väldigt roligt att få inblick i så många forskningsprojekt som bedrivs vid universiteten i Sverige. Och det känns som att jag gör skillnad i forskarvärlden.

Andreas Dahlins företag: Visualize Your Science Länk till annan webbplats.

Artikelserie: Doktor – och sen då?

Hur väcktes deras nyfikenhet för forskning? Vad fick dem att lämna akademin? Vilken glädje har de haft av sin forskarutbildning?
Möt människorna som disputerat och sedan gjort karriär utanför akademin.

Läs alla artiklar i Curies artikelserie Doktor – och sen då?

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Annell

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård har alltid varit intresserad av kultur och strävar efter att studenterna ska utvecklas som människor. Han värnar om akademisk frihet och v...

Nyhet 6 maj 2024

Siv Engelmark

Efter att i flera år utvecklat modeller för väderprognoser på SMHI i Norrköping flyttade forskaren Lisa Bengtsson för sju år sedan till myndighetens motsvarighet i Boulder i USA. ...

Nyhet 9 april 2024

Ulrika Ernström

Han kämpar för världens förbisedda svampar. Mykologen Henrik Nilsson undviker medvetet högrankade tidskrifter, men är en av världens mest citerade forskare. Och han har ett tydligt...