Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Folksamling på torg i Visby.

Almedalsveckan är inte längre begränsad till själva parken Almedalen, utan sträcker sig numera in i Visby centrum som här till Donnersplats. Foto: Region Gotland

NYHET

Forskningsproppen speglas i Almedalen

Den 28 juni börjar årets Almedalsvecka. I år är det fler forskningsevenemang än någonsin, även forskningspolitiska. Det märks att en ny forskningspropp är på gång.

Det som började med dåvarande utbildningsministern Olof Palmes tal från ett lastbilsflak i Almedalsparken i Visby 1968 har blivit Sveriges största politiska mötesplats.

2015 års minister för högre utbildning och forskning heter Helene Hellmark Knutsson och kommer att medverka i åtminstone 12 evenemang – om än inte från något lastbilsflak. Allt från Heta Stolen med Expressen till panelsamtal om forskningens framtid med Vetenskapsrådet.

Rekord i forskningsevenemang

Hon har ett intensivt år framför sig med att ta fram en ny forskningsproposition 2016 för de kommande tio åren. ”Proppen” återspeglas tydligt bland programpunkterna. Av de omkring 3 400 anmälda evenemangen i katalogen är drygt 200 registrerade på ämnet ”Forskning” (av 26 möjliga ämnen). Det är en ökning med över 30 procent sedan förra året, då det var drygt 150 evenemang med forskning som ämne – vilket redan det var rekord.

Bland årets arrangörer av forskningsevenemang finns bland andra SULF, SUHF, forskningsfinansiärer, teknikföretag, forskningsinstitut och lärosäten. Och de tar upp allt från forskningspolitik till forskningsresultat, även i form av underhållning – Lunds universitet ordnar ett ”Science slam”.

Övergripande frågor för akademin

Chalmers tekniska högskola i Göteborg är med för tredje året i rad och deltar med fem egna evenemang inom Västsvenska arenan och därutöver i olika samarrangemang med bland andra HSB och KI. Dessutom har de ett 20-tal forskare som deltar som sakkunniga i olika paneler.

– Vi vill lyfta fram tre av våra styrkeområden – energi, produktion och IKT, och uppmärksamma ministrarna på att vi gör bra och relevant forskning som berör många viktiga samhällsfrågor, säger Carolina Eek Jaworski, projektledare på Chalmers.

Nytt för i år är att Chalmers även tar upp övergripande frågor för akademin i stort. De har seminarium som berör MOOCS (om utvecklingen av digitalt lärande), Big Data (om bearbetning av stora datamängder), och universitetens ansvar för samhällsutmaningar.

– Självklart är det delvis med anledning av den nya forskningspropositionen och vi vill skapa relation till den nya regeringen. Men vi vill också visa att universiteten är en bra arena för att låta idéer växa i samverkan med olika aktörer.

En strategisk plan

Carolina Eek Jaworski understryker att mötena med politiker och näringslivsrepresentanter skapar nya kontakter och samarbeten som blir en del av den reguljära verksamheten.

– Almedalen är ingen engångshändelse. Att vara på plats är del av en strategiskt genomtänkt plan.

Sedan 2006 har Vetenskapsrådet tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond arrangerat Samspråk, en serie seminarier om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut. I år medverkar Vetenskapsrådet dessutom i två andra samverkansarrangemang och har också ett eget seminarium, Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar. Det handlar om de framgångsfaktorer som myndigheten identifierat för svensk forskning. Dessa finns i den kommande rapporten Målbild, vägval och rekommendationer 2016–2025, och utgör underlag för Vetenskapsrådets inspel till forskningspropositionen.

– Som statlig myndighet har vi ett ansvar att aktivt delta i samhällsdiskussionen för att dela med oss av de expertkunskaper vi har inom våra uppdragsområden. I år känns det extra viktigt eftersom vi – som regeringens främsta rådgivare i forskningspolitiska frågor – har i uppdrag att lämna rekommendationer inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Vi är på plats i Almedalen för att möta politiker, lärosäten och andra forskningsfinansiärer – ja, alla som är intresserade av forskningspolitik – och diskutera möjligheter och hinder för forskning av högsta kvalitet, säger generaldirektör Sven Stafström.

Tror du att politikerna lyssnar på er i Almedalen?

– Helene Hellmark Knutsson kommer att delta i vårt seminarium, så det vet jag att de gör. Däremot fick vi inte med oss någon från oppositionen, men de kommer förhoppningsvis finnas i publiken. Almedalsveckan är ju en vecka vikt för sådana här diskussioner, så jag tror att alla som är där har inställningen att lyssna och delta i utvecklande samtal. Det kan vara svårt att hitta arenor där akademi, myndigheter, organisationer och politiker möts, men Almedalen är just en sådan arena som samlar alla.

Alla riksdagspartier har var sin dag under Almedalsveckan på Gotland. Därutöver blandas politiker, forskare, företagare, journalister med flera på diverse seminarier, utfrågningar och jippon – både i och utanför det ordinarie programmet i katalogen.

Almedalsveckan

Almedalsveckan i Visby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. pågår från söndag den 28 juni till söndag den 5 juli.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Barkeman

Ett enkelt föremål kan berätta en stark historia. Nobelprismuseets nya utställning innehåller över 280 saker från Nobelpristagare, ting som vittnar om märkvärdiga upptäckter och li...

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Nyhet 3 april 2024

Natalie von der Lehr

De varnar känsliga lyssnare i början av varje poddavsnitt. Forskarna Kristina Alstam och Annelie de Cabo startade podden Med kriminella hälsningar för att ge röst åt socialt arb...