Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Två stora anläggning, upplysta i nattmörker.

De två anläggningarna för materialforskning i Lund - ESS och Max IV. Foto: Salar Haghighatafshar

NYHET

Curiepodden: Skånsk neutronkanon avslöjar materiens inre

Just nu byggs ESS som blir världens största neutronmikroskop där forskare från hela Europa kan studera olika material. Miljardinvesteringen kan i förlängningen leda till alltifrån smartare batterier till nya läkemedel.

Lyssna på det här avsnittet: Skånsk neutronkanon avslöjar materiens inre (Curiepodden på Soundcloud) Länk till annan webbplats.

Koordinatorn Marie-Louise Ainalem på spallationskällan ESS (European spallation source) berättar om den nya anläggningen utanför Lund.

Reporter är Dag Kättström.

Relaterat innehåll

Debatt 15 maj 2023

Kajsa Weber

När kulturarvet digitaliseras måste forskare vare medskapare och medkonstruktörer. Bara då kan digitaliseringen få de positiva effekter på forskning, utbildning och allmänhet som m...

Debatt 12 april 2023

Björn Orring

Att digitalisera vårt kulturarv har stort värde för både forskning och demokrati. Men medan andra länder gör kraftfulla satsningar står Sverige och stampar. Nu är det dags för rege...

Nyhet 11 januari 2023

Anders Nilsson

För att leva upp till idealen om öppen vetenskap behövs en ny och mer storskalig form av kvalitativ forskning. Det menar Stanfordprofessorn David Grusky som ingår i ledningen för p...