Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Sångerskan Björk står med orange hår mot en svart bakgrund och håller i korall.

Åska, virus och mörk materia är några av de naturvetenskapliga fenomen som inspirerat sångerskan Björk till Biophilia, som både är ett musikalbum och ett utbildningsprogram. Foto: Wellhart/One Little Indian

NYHET

Björk förenar musik och vetenskap

Vetenskap och musik, människa och natur hänger intimt samman och befruktar varandra i ett kreativt samspel. Det är idén bakom sångerskan Björks utbildningsprogram Biophilia för barn och unga som bygger på hennes musikalbum med samma namn. Under 2014 introduceras programmet i Sverige.

Månen, åska, mörk materia, DNA och virus – det är några av de naturvetenskapliga fenomen som inspirerat sångerskan Björk till albumet Biophilia. Det har också fått barn och unga i Europa, Asien, Sydamerika och USA att experimentera med alltifrån att extrahera DNA och undersöka elektrisk spänning, till att komponera egen musik.

Biophilia är alltså inte bara ett musikalbum, utan också ett interaktivt lärandeprogram för ungas vetenskapliga och musikaliska skapande. Det var när Ipad introducerades som Björk insåg att tekniken öppnade nya möjligheter att lära barn om musik och vetenskap. Vissa av hennes sånger är också komponerade på en sådan surfplatta.

— När jag introducerades till touchskärmen kunde jag visualisera min musik på den. Det förde tankarna tillbaka till min musikskola, jag gick i musikskola tills jag var femton och var glad för det, men ofta också frustrerad. Så på ett sätt är Biophilia den musikskola jag velat få gå till när jag var omkring åtta år, säger Björk i en intervju med musiktidningen Gaffa.

Sångerna har titlar som Moon, Solstice, Thunderbolt, Crystalline, Virus och Cosmogony – alla inspirerade av naturvetenskapliga fenomen. I teamet kring Björk ingår bland andra tio naturvetenskapliga forskare, en för varje tema. Kristján Leósson är nanoforskare på Vetenskapliga institutet vid Islands universitet och har lett undervisning kring temat i sången Crystalline.

— Jag har alltid varit intresserad av relationen mellan vetenskap, konst och kultur. Biophilia för allting samman, det bryter ner barriärer mellan olika discipliner och skapar ett annorlunda perspektiv. Undervisning är annars så segmenterad, först 40 minuter matte, sedan 40 minuter musik och så 40 minuter språk, säger Kristján Leósson.

Det första appalbumet

Biophilia har kallats det första app-albumet, en interaktiv multimediaproduktion som kan upplevas i ljud och bild, på konserter, i appar och sociala medier.

Varje sång har en egen app och innehåller bland annat verktyg för att komponera egen musik. Huvudappen introduceras av David Attenborough med orden ”listen, learn and create” till vackra drömska bilder.

Nikki Dibben är professor i musikvetenskap vid University of Sheffield och även hon involverad i Biophilia. Hon har bland annat skrivit essäer om alla sångerna på albumet och arbetar med en bok som ska ges ut under 2014.

— Björk kommunicerar sina idéer på ett så medvetet sätt, inte bara genom orden utan också i musiken. Relationen mellan natur och teknik löper genom hennes verk och uttrycker sig i typen av ljud och hur hon använder dem, säger Nikki Dibben.

Nikki Dibben beskriver i sina essäer sångernas struktur som är kongenial med fenomenet i sig. Exempelvis har Moon en rytmisk cirkel av musik som upprepas genom hela låten. Thunderbolt innehåller spelsättet arpeggio – där ett ackord bryts istället för att tonerna spelas samtidigt – till vilket Björk inspirerats av tidsförloppet mellan blixt och muller när det åskar.

Spelat på teslaspole och klockpendel

Björk och hennes musiker har också hämtat musikinstrument från naturvetenskapens värld och spelar bland annat på teslaspole och klockpendel tillsammans med andra specialtillverkade instrument.

Biophilia introducerades internationellt under Manchester International Festival 2011 och teamet runt Björk har de senaste åren genomfört konserter och workshops för barn och unga i bland annat Buenos Aires, New York, Paris, Tokyo och Los Angeles.

Konsertturnén är nu över men Biophilia kommer de närmaste åren att ingå i undervisningen i Reykjaviks grundskolor. Det funkar även för betydligt äldre elever – Islands konstakademi har genomfört workshops för sina studenter.

I den verktygslåda som tillhandahålls skolorna ingår så väl Ipads som dvd:er med intervjuer med forskare, en Van Der Graaff-generator som kan producera statisk elektricitet, mikroskop och mycket annat som kan användas för spännande vetenskapliga och musikaliska experiment.

– Biophilia kommer under de närmaste tre åren även att spridas i de nordiska länderna genom anslag från Nordiska Ministerrådet, berättar programmets projektledare Adda Valdemarsdóttir.

Just nu pågår förhandlingar om var och när programmet kommer till Sverige. Tanken är att svenska lärare ska inspireras av Biophilias arbetssätt i sin egen undervisning.

Biophilia

Biophilia är ett interaktivt lärandeprogram för ungas vetenskapliga och musikaliska skapande. Det kan upplevas i ljud och bild, på konserter, i appar och sociala medier.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 3 april 2024

Natalie von der Lehr

De varnar känsliga lyssnare i början av varje poddavsnitt. Forskarna Kristina Alstam och Annelie de Cabo startade podden Med kriminella hälsningar för att ge röst åt socialt arb...

Nyhet 10 januari 2024

Carina Järvenhag

Akademin måste arbeta med forskning på ett både praktiskt och teoretiskt plan. Det menar Helena Hansson som forskar och undervisar om deltagande design vid Göteborgs universitet. D...

Krönika 18 december 2023

När forskare möter journalister handlar mycket om att förstå den andres arbetsvillkor. Bengt Johansson skriver om skillnaderna mellan forskningen och journalistiken.