Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Anna Pernestål Brenden sitter vid vattnet.

Anna Pernestål Brenden forskar om självkörande bilar. På fritiden umgås hon med familjen, helst i naturen.

NYHET

Anna Pernestål Brenden ny krönikör i Curie

Hon skriver om gränslandet mellan forskning och samhället och om hållbara transportsystem. Anna Pernestål Brenden forskar på KTH om självkörande fordon och mobilitetstjänster. På sin fritid umgås hon med familjen, helst i naturen, och ägnar sig gärna åt att sy, sticka och måla.

Vad forskar du om?
Jag forskar om hållbara transportsystem, med en integrerad ansats. ”Integrerad” betyder att jag studerar transportsystem från ett systemperspektiv, men också att jag integrerar metoder och kunskap från olika discipliner. Jag jobbar på KTH, och teknik är en grundbult. Men ny teknik, som till exempel självkörande fordon, leder inte till hållbara transportsystem av sig självt. Tekniken behöver samspela med infrastruktur och systemförändringar, affärsmodeller, policys, användare och samhället. Frågor som dyker upp är till exempel: Hur påverkar teknik användare och affärer, och hur påverkar användare och affärer tekniken? Hur skapar man hållbara transporttjänster baserat på ny teknik? Vilka blir systemeffekterna av ny teknik och nya tjänster?

Just nu handlar min forskning framför allt om självkörande fordon och mobilitetstjänster, och hur de kan bidra till att skapa ett hållbart transportsystem.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag tycker att transporter av både personer och gods är intressant. De är en så fundamental del av våra liv och vårt samhälle, de skapar möten och leder till utveckling. Vi kan helt enkelt inte vara utan dem. Men samtidigt är transporter en av de största orsakerna till klimatförändringar, och de kostar både energi och tar plats i städer. Att skapa hållbara transporter är nödvändigt!

Nu forskar jag, men tidigare har jag jobbat med transporter i näringslivet i tolv år, i flera olika roller. Då såg jag så många gånger fantastiska idéer och teknik falla platt på grund av policys, affärsmodeller, eller att systemet runtomkring inte stödde dem. Det motiverar mig att jobba med dessa frågor som forskare.

Vad gör du helst när du är ledig?
Jag tycker väldigt mycket om att vara med min son och min familj, allra helst ute i naturen på något sätt. Jag gillar också att skapa och designa. Jag höll på att säga ”skapa med händerna”, och visst är själva tillverkandet, hantverkandet, en del av processen, men ännu viktigare för mig är själva designprocessen och utvecklingen – att få en ide, designa, skissa, utveckla och sedan tillverka (och sedan ganska ofta göra om eftersom det inte blev som jag tänkt mig). Det handlar om att sy, sticka, måla, tälja.

Vad läste du senast?
Cultures and Organizations. Software of the mind av Geert Hofstede. En mycket intressant bok om länders kulturer, och hur de påverkar våra sätt att agera i olika situationer. Jag började läsa den eftersom jag kommer att tillbringa mycket tid i Malaysia de kommande åren, men har fått insikter som hjälper mig varje dag, både att förstå varför jag och andra svenskar agerar som vi gör och i den internationella forskningsmiljön på jobbet.

Vad tänker du skriva om?
Om gränslandet mellan forskning och samhället, vardagen och livet. När forskningen bidrar till att ”rädda världen”. Och om hållbara transportsystem. Experter säger att självkörande fordon kommer att ha lika stor påverkan på vårt samhälle som när vi bytte från häst och vagn till bil. Det är grymt spännande att få vara med om en sådan omställning, och den resan vill jag berätta om och bjuda in fler att vara med på – inte minst eftersom resultatet av den här omställningen kommer att påverka oss alla i vardagen. Sedan blir det en del hållbarhet, och reflektioner om det stora i det lilla.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag hoppas kunna inspirera till tankar om hållbarhet, och hur forskning kan bidra till hållbarhet. För min egen del ska det bli spännande att få följa mina tankar hela vägen från en idé till en text.

Läs krönikor av Anna Pernestål Brenden i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 8 juni 2023

Bri Gauger, Heba Allah Khalil, Liane Thuvander

Gästforskarprogrammet Genie är ett viktig led i Chalmers jämställdhetsarbete. Men avsaknaden av ett centralt stödsystem för mottagande innebar för oss så mycket obetalt merarbete a...

Krönika 17 april 2023

Hon höll sig långt borta från fikarum och ovala bord när hon skrev sin avhandling. Ulrika Carlsson skriver om behovet av att få utveckla sina idéer ifred, innan de skärskådas av...

Debatt 17 januari 2023

Louise Bringselius

Stimulera forskares medverkan i det offentliga samtalet. Öka samhällsanknytningen i forskning och utbildning. Ge yrkeserfarenhet från världen utanför akademin ett högre meritvärde....