EISCAT (European Incoherent SCATter scientific association) är en vetenskaplig organisation som driver ett antal radaranläggningar på Nordkalotten och Svalbard. Huvudsakligen studeras jordens jonosfär och övre atmosfär, vilket årligen genererar stora mängder data. Huvudkontoret ligger i Kiruna.

Nytt nät säkrar datatrafiken i Forskningssverige

2016-12-06

Datamängderna vid svenska lärosäten fördubblas vartannat år. Under hösten har det svenska universitetsdatanätet Sunet uppgraderats till ett nytt, kraftfullare för att möta ett ökande behov av bandbredd. Det kan handla om allt från digitalisering av humaniora till experiment inom subatomär fysik.

Sunet har till uppgift att tillhandahålla snabb och säker datakommunikation för universitetsvärlden. Under hösten 2016 blev ”nya Sunet”, Sunet C, klart och de svenska lärosätena är nu uppkopplade mot det nya driftsäkra och betydligt snabbare fibernätet för datatrafik.

Behovet av ett kraftfullare nät ökar i takt med att allt mer forskningsdata produceras. Vissa verksamheter skapar enorma mängder data, till exempel Onsala rymdobservatorium med sin radioastronomi. Anläggningar under utveckling som ESS och MaxIV i Lund samt Eiscat 3D i Kiruna kommer också att vara beroende av kraftfull och säker datatrafik. Dessutom tillkommer nya forskningsområden.

– Allt mer blir forskningsbart och lagras som data. Detta ska vara nåbart på nya sätt för studenter och forskare och andra intresserade. Urgamla handskrifter som digitaliserats måste till exempel kunna läsas enkelt, genom att man klickar och bläddrar, oavsett var man befinner sig i världen, säger Maria Häll, föreståndare för Sunet.

Kartan visar en schematisk bild över vägarna i nya Sunet. (Grafik: Sunet)

8 000 kilometer fiber

Nya Sunet är byggt med en teknisk lösning som Sverige är först i världen med att använda på nationell nivå. Rent fysiskt består det till största delen av optisk fiber i de stora svenska kraftledningarna, men en stor mängd underleverantörer har upplåtit plats i sina nedgrävda fibernät i städerna.

Omkring 8 000 kilometer fiber och ny utrustning, med större kapacitet än tidigare, ska se till att svensk forskning klarar framtidens omfattande krav på stora datamängder. För att upprätthålla säkra och snabba kommunikationer mellan forskare och lärosäten världen över är Sunet också en pusselbit i ett internationellt samarbete.

Nätet är flexibelt och hopbyggt så att datatrafiken tar färre omvägar. Om en del av nätet skulle sluta fungera finns trippel redundans. Den innebär tre alternativa vägar mellan varje kopplingspunkt så att driftsäkerheten blir i det närmaste 100-procentig.

– Den enskilda användaren ska dock inte märka någon skillnad – det ska bara fortsätta att funka helt enkelt, säger Maria Häll.

Från 10 till 100 Gigabit

En av dem som nyligen kopplade upp sitt lärosäte till den nya digitala motorvägen är Sören Berglund, IT-chef på Umeå universitet.

– Vi går från 10 till 100 Gigabit. Det nätverk vi nu får kan ju de flesta andra bara drömma om, men det är en logisk utveckling för vi behöver mer kapacitet.

Sören Berglund ser hur trafikökningskurvan lutar allt brantare uppåt inom i princip alla verksamheter på Umeå universitet. Vissa instrument som till exempel röntgenkameror skapar extrema datamängder när de används. Och över 30 000 studenter och anställda drar också allt mer trafik i nätet med sina mobiler och andra enheter.

I Umeå kan man vara trådlöst uppkopplad mot Sunet i offentliga lokaler och stora delar av stadens centrum genom ett samarbete mellan universitetet, kommunen och landstinget. Det innebär också att studenter och forskare från hela världen kan surfa trådlöst i Umeå genom det globala samarbetet eduroam, som innebär att de kan använda samma inloggning överallt.

– Det ska vara som att ha ström i kontakten, eller vatten i kranen. Alltid uppkopplad, är min vision, och då vill det till att det finns ett ”backbone”, säger Sören Berglund.

Flexibelt för nya behov

Just nu ligger det svenska universitetsnätverket i global framkant, men i ljuset av hur snabbt användandet av data ökar kan man snart behöva skruva upp bandbredden ytterligare. Allt tyder på att de 100 Gigabit som Sunet nu kan erbjuda, snart inte är tillräckligt. Nya oförutsägbara behov som till exempel ständigt uppkopplade robotar kan snabbt göra det trångt i ledningarna.

Då kan man skicka mer datatrafik genom SunetC. Ytterligare uppgraderingar av den nya anslutningsutrustningen kan möta ett trafikbehov på upp till 1 Terabit (1 000 Gigabit). Enligt Börje Josefsson, operativt ansvarig på Sunet, är det viktigt att inte bygga fast sig i en lösning.

– Vi vet inte vilka kommunikationsbehov som kommer att uppstå för forskarna och hur trafiken kommer att se ut i framtiden, därför är det viktigt att nätet är flexibelt, säger Börje Josefsson.

Text: Dag Kättström
Foto: EISCAT

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter