Speed dating var ett av inslagen när forskare från nästan 30 länder möttes vid en konferens i Stockholm för världens alla unga akademier.
Globalt möte

Alla länder borde ha en ung akademi

English 2015-12-17

De stora frågorna om hur forskare kan bidra till ett hållbart samhälle och en bättre värld förenar unga akademier i hela världen. Det var också frågor som engagerade forskare från 27 länder vid det andra globala mötet för världens unga akademier i Stockholm. Lyssna också på Curies poddsändning från mötet där forskare från hela världen kommer till tals.

De olika unga akademierna i världen har mycket gemensamt och lär av varandras erfarenheter när de träffas. Det första globala mötet hölls 2012 i Amsterdam. Då handlade det mycket om att lära känna varandra och få en inblick i varandras verksamheter och frågor.

I november var det dags för det andra globala mötet i Stockholm.

– Ett av våra mål var att identifiera gemensamma projekt som olika akademier kan driva ihop, hur skulle till exempel Sudan och Sverige kunna samarbeta, förklarar Anna Sjöström Douagi, vd för Sveriges unga akademi

En röst för världen, i världen

Att hitta en enda gemensam fråga som alla akademier kan engagera sig i är ganska svårt, enligt Anna Sjöström Douagi. Förutsättningarna för forskning kan se ganska olika ut i olika länder och ibland kan problemen i Sverige kännas som lyxproblem när man jämför med till exempel vissa länder i Afrika. Där kan viktig infrastruktur för forskning saknas eller behovet av att köpa in material eller programvaror ses som ett hinder.

Därför diskuterade representanterna från de olika akademierna en mer övergripande fråga, nämligen hur de kan bidra till att FN uppnår sina hållbarhetsmål. Unga forskare och speciellt de unga akademierna spelar en speciell roll, menar Anna Sjöström Douagi.

– Det handlar inte om att hitta lösningar utan mer om att inse att man måste jobba tillsammans med beslutsfattare och policyskapare. Så det är lite av en utbildning för att lära sig mer om den pågående diskussionen och förväntningarna på forskarna. Det handlar om att känna ett ansvar och att vara delaktig genom att inkludera dessa frågeställningar i sin forskning, säger Anna Sjöström Douagi.

Påverka och bygga samhället

Anna Sjöström Douagi tycker att alla länder borde ha en ung akademi. Dels av själviska skäl, så att hon och ledamöterna får kontaktpersoner i till exempel Frankrike och Italien. Men mest för att akademierna fyller en så viktig funktion i sina egna länder.

Egypten fick nyligen en ung akademi och Anna Sjöström Douagi önskar att fler länder i den regionen som har gått igenom den arabiska våren ska ansluta sig. Hon nämner Tunisien som exempel.

– De sista fem åren har varit omvälvande för landet som nu ska bygga upp en stabil demokrati. Där kan en ung forskarrörelse av utbildade människor påverka, om man satsar på kunskap och utbildning är samhället bättre rustat för framtiden.

– Jag skulle vilja se att man samlar ihop sig och ger självförtroende till en ung forskarnation, det skulle stärka landet och vara ett sätt att förebygga segregation.

En rolig energikick

Ett av de mindre högflygande målen för konferensen var att alla skulle känna att de haft roligt när de åkte hem.

– Jag tror och hoppas att alla deltagare känner att det här var en energikick. Att det var kul att träffa forskare från hela världen inom olika ämnesområden. Jag och Jenny kommer att klura på vad vi kan göra, kanske kan vi etablera ett bilateralt projekt med en annan akademi och göra någonting roligt för att stärka självkänslan hos de unga akademierna.

Läs också i Curie: En röst för de unga forskarna

Text: Natalie von der Lehr
Foto: Anna Kjellström / Sveriges unga akademi