Katja Windt är professor och rektor vid Jacobs University i Bremen, Tyskland.

Tyskland förlorar kvinnors kompetens

English 2015-11-17

Tyskland har en låg andel kvinnliga forskare, speciellt på högre positioner. Tidningen Curie har besökt Jacobs University i Bremen och pratat med professor Katja Windt om hur villkoren kan förbättras för kvinnor inom forskningen.

Tegelbyggnaderna ligger utspridda över det gröna campuset. I en av dem välkomnas besökarna av ett citat från filantropen Klaus Jacobs, grundaren av Jacobs stifelse som stöder universitetet: ”Young or old, rich or poor, woman or man, everyone has the right to a good education”

En trappa upp har professor och rektor Katja Windt sitt kontor. Vägen dit låter självklar när hon berättar om sin karriär, men är inte alls självskriven i ett land som Tyskland där många kvinnor stannar hemma eller jobbar deltid när de har fått barn.

Möjligheterna fanns där

Katja Windt valde det unga och relativt lilla universitetet eftersom hon gillade det tvärvetenskapliga tänkandet och den tydliga viljan att tänka utanför boxen, någonting som lärs ut och tillämpas redan under grundutbildningen.

Hennes karriär började med studier i maskinteknik där hon var en av tio kvinnor bland 600 manliga studenter.

– Det fanns alltid en möjlighet att ta sig vidare till nästa steg, alltid ett utrymme, säger hon.

Kanske är det så att färre personer konkurrerar om tjänster inom de tekniska ämnena, funderar Katja Windt. Hon berättar att många företag inom teknik och IT just nu aktivt letar efter kvinnor, hennes tips är därför att orientera sig mot dessa ämnen, både inom akademin och industrin.

Nätverk, flexibilitet och lite kreativitet

Katja Windt har själv tre barn. Hon och hennes man valde privat barnomsorg i form av föräldrakooperativ.

– Ett kooperativ innebär att man själv måste vara mer aktiv, men vi uppskattade flexibiliteten, att det var ok att ringa och säga att man kommer lite senare för att hämta.

Hon menar också att forskaryrket tillåter flexibla arbetstider: till exempel går det att vara hemma på dagen och jobba på natten när barnen är sjuka. Ibland är det bra att vara lite kreativ.

– Jag har också haft med mig mina barn på jobbet, det går bra för det mesta.

Hon byggde också upp nätverk med grannar och vänner som kunde hjälpa varandra. Med en högre position kom också en högre lön och därmed möjligheten att anställa en hushållerska.

Mentorsystem och stöd

Katja Windt vill gärna avdramatisera den egna karriären och pratar hellre vad som borde göras för att stödja kvinnor inom akademin. Hon anser att kvinnor behöver mer stöd och fler förebilder.

Vid Jacobs University jobbar man aktivt med ett mentorssystem där en mentor ger stöd åt ungefär 15 studenter.

– Vinsten med det systemet är att färre avbryter sina studier, det lönar sig ur ett socioekonomiskt perspektiv. Mentorn kan fånga upp tidigt om det är något problem, när till exempel studieresultaten eller motivationen går ner. Hos våra utländska studenter kan det vara så enkelt som att det är något med familjen hemma, berättar Katja Windt.

Hon menar att detta system är särskilt bra för kvinnor och att det borde finnas mentorer på olika nivåer. Vid en graviditet borde det finnas stöd och en diskussion om hur karriären efter föräldraledigheten kan fortsätta.

Vill se kraftfull satsning

– Jag skulle vilja se att samhället gör en kraftfull satsning för att kvinnorna ska kunna komma tillbaka. Vi förlorar massvis med kompetens, kompetens som behövs.

Jacobs University har en egen förskola. Andra lösningar är flexibla arbetstider och möjligheten att jobba deltid och inte minst en högre lön som gör det möjligt och lönsamt att återvända. Och att göra karriär.

För att skapa möjligheter till högre tjänster menar hon att det kan behövas stöd på politisk nivå för att genomföra åtgärder som kvotering. Säkrare karriärvägar inom akademin kan också vara ett viktigt verktyg.

Katja Windt pekar också på skillnader i synsätt som har betydelse för karriärmöjligheterna.

– Kvinnor granskas mer kritiskt och är mer självkritiska. Kvinnor måste våga och tro på sig själva, och se möjligheter istället för hinder.

Jämställdhet på olika nivåer

En stor del av studenterna, tre fjärdedelar, vid Jacobs University kommer från andra länder. Studieavgiften är relativt hög, men det är möjligt att söka ett stipendium som täcker kostnaderna. På så sätt kan även studenter från ganska fattiga omständigheter få möjlighet till en bra utbildning.

Universitetet erbjuder inte bara en vanlig universitetsutbildning i form av kurser, seminarier och tentor, utan även olika projekt där förmågan att organisera och leda främjas. Talangen eller viljan att utveckla dessa färdigheter är ett kriterium redan i urvalsprocessen.

Studenterna lär sig olika färdigheter som att starta ett företag, kommunicera och debattera. Detta har de sedan med sig, oavsett om de ska börja jobba i näringslivet eller satsa på en akademisk karriär.

Katja Windt är stolt över möjligheterna hon kan erbjuda sina studenter. Hon berättar om en av examensceremonierna där studenten som höll avslutningstalet kom från en liten bondgård i Afghanistan. Studier och högre utbildning var ingenting som var självklart för honom, men med hjälp av stipendiet hade det blivit möjligt.

– Det lönar sig att investera i utbildning. Det lönar sig att investera i människor, vi öppnar dörrar, avslutar Katja Windt.

Text: Natalie von der Lehr
Foto: Jacobs University

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

  • Nätverket Vetenskapskvinnan

    Sveriges akademi lider tyvärr av samma kompetensdränage då vi har ett system där kvinnor aktivt sorteras bort. Se t ex det iögonfallande utfallet från en anslagstilldelning förra månaden - http://vetenskapskvinnan.blogspot.se/2015/11/var-ar-kvinnorna.htmlNär ska vi gå från att diskutera problemet till att göra någonting åt det? En fråga riktad framför allt till regeringen och Helene Hellmark Knutsson som vi besökte och presenterade våra förslag till åtgärder i juni i år - http://vetenskapskvinnan.blogspot.se/2015/06/vetenskapskvinnans-manifest-for.html.VänligenNätverket Vetenskapskvinnan

    2015.11.20

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter