Joacim Rocklöv (tredje från höger) tillsammans med forskare och doktorander i hans forskargrupp som forskar på hälsa, miljö och klimatförändringar. Bilden är tagen vid ett vetenskapligt arbetsmöte i Norrfällsviken på Höga kusten hösten 2014.

Joacim Rocklöv ny bloggare i Curie

2015-10-20

Han bloggar om forskning och universitetsvärldens förhållande till samhället. Joacim Rocklöv forskar vid Umeå universitet om väder och klimatförändringar och om möjliga hälsovinster av en klimatvänlig livsstil.

Vad forskar du om?
Hälsoeffekter av väder och klimatförändringar, beslutsstöd och underlag för klimatpolicy och klimatanpassning, samt möjliga hälsovinster av en klimatvänlig livsstil.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Naturvetenskap, klimat och miljö genomsyrar våra liv. Det är svårt att undvika att fascineras och försöka förstå hur människa och planet fungerar och samverkar, och hur det kan beskrivas i teorier och modeller. Intresset har följt mig, men avgörande var doktorandprojektet vid miljömedicin vid Umeå universitet.

Vad gör du helst när du är ledig?
Springer i skog och mark för att må bra, och för att bryta av mot jobb. Då låter jag tankarna vandra mellan det som susat förbi på kontoret, och det som upplevs för stunden. Jag stannar också för att andas fukt, skog, myr och åkrar, och ger utrymme för sinnliga intryck. I den stressiga vardagen känner jag att jag behöver löpningen för att kunna varva ner, och komma fysiskt närmre naturen.

Vad läste du senast?
Det senaste jag läste ur var en prosasamling som jag återkommer till ibland skriven av Eric Fylkeson med titeln Raklång på Vattnet. Senaste bok (hinner inte läsa så mycket som jag kanske skulle vilja) är författad av Ha-Jong Chaang som forskar vid Cambridge om utvecklingsländers ekonomi och dess relation till global politik – ”23 things they dont tell you about Capitalism”.

Vad tänker du blogga om?
Det som faller mig in, och det som genomsyrar mina tankar runt mitt jobb. Det kan vara reflektioner från forskningen och universitetsvärlden i relation till samhället, och perspektiv på aktuella debatter och ämnen.

Vilka är dina förväntningar på att blogga i Curie?
Jag tycker om att reflektera utanför de strikt hållna vetenskapliga verken, och vill gärna ta tillfället i akt att vara en del av samhällsdebatten. I Curie erbjuds tillfället att dela reflektioner till en kunskapsorienterad och kritisk publik. Man tvingas tänka något annorlunda, och får nya perspektiv och idéer, när man skriver för en bredare läsekrets. Både gällande den egna forskningen, men även runt samhällsutvecklingen och utmaningar generellt.

Text: Peter Tillhammar
Foto: Privat

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter