Almedalsveckan är inte längre begränsad till själva parken Almedalen, utan sträcker sig numera in i Visby centrum som här till Donnersplats.

Forskningsproppen speglas i Almedalen

2015-06-24

Den 28 juni börjar årets Almedalsvecka. I år är det fler forskningsevenemang än någonsin, även forskningspolitiska. Det märks att en ny forskningspropp är på gång.

Olof Palme i Almedalen 1985. (Foto: Hans Hemlin)

Det som började med dåvarande utbildningsministern Olof Palmes tal från ett lastbilsflak i Almedalsparken i Visby 1968 har blivit Sveriges största politiska mötesplats.

2015 års minister för högre utbildning och forskning heter Helene Hellmark Knutsson och kommer att medverka i åtminstone 12 evenemang – om än inte från något lastbilsflak. Allt från Heta Stolen med Expressen till panelsamtal om forskningens framtid med Vetenskapsrådet.

Rekord i forskningsevenemang

Hon har ett intensivt år framför sig med att ta fram en ny forskningsproposition 2016 för de kommande tio åren. ”Proppen” återspeglas tydligt bland programpunkterna. Av de omkring 3 400 anmälda evenemangen i katalogen är drygt 200 registrerade på ämnet ”Forskning” (av 26 möjliga ämnen). Det är en ökning med över 30 procent sedan förra året, då det var drygt 150 evenemang med forskning som ämne – vilket redan det var rekord.

Bland årets arrangörer av forskningsevenemang finns bland andra SULF, SUHF, forskningsfinansiärer, teknikföretag, forskningsinstitut och lärosäten. Och de tar upp allt från forskningspolitik till forskningsresultat, även i form av underhållning – Lunds universitet ordnar ett ”Science slam”.

Övergripande frågor för akademin

Chalmers tekniska högskola i Göteborg är med för tredje året i rad och deltar med fem egna evenemang inom Västsvenska arenan och därutöver i olika samarrangemang med bland andra HSB och KI. Dessutom har de ett 20-tal forskare som deltar som sakkunniga i olika paneler.

– Vi vill lyfta fram tre av våra styrkeområden – energi, produktion och IKT, och uppmärksamma ministrarna på att vi gör bra och relevant forskning som berör många viktiga samhällsfrågor, säger Carolina Eek Jaworski, projektledare på Chalmers.

Nytt för i år är att Chalmers även tar upp övergripande frågor för akademin i stort. De har seminarium som berör MOOCS (om utvecklingen av digitalt lärande), Big Data (om bearbetning av stora datamängder), och universitetens ansvar för samhällsutmaningar.

– Självklart är det delvis med anledning av den nya forskningspropositionen och vi vill skapa relation till den nya regeringen. Men vi vill också visa att universiteten är en bra arena för att låta idéer växa i samverkan med olika aktörer.

En strategisk plan

Carolina Eek Jaworski understryker att mötena med politiker och näringslivsrepresentanter skapar nya kontakter och samarbeten som blir en del av den reguljära verksamheten.

– Almedalen är ingen engångshändelse. Att vara på plats är del av en strategiskt genomtänkt plan.

Sedan 2006 har Vetenskapsrådet tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond arrangerat Samspråk, en serie seminarier om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut. I år medverkar Vetenskapsrådet dessutom i två andra samverkansarrangemang och har också ett eget seminarium, Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar. Det handlar om de framgångsfaktorer som myndigheten identifierat för svensk forskning. Dessa finns i den kommande rapporten Målbild, vägval och rekommendationer 2016–2025, och utgör underlag för Vetenskapsrådets inspel till forskningspropositionen.

– Som statlig myndighet har vi ett ansvar att aktivt delta i samhällsdiskussionen för att dela med oss av de expertkunskaper vi har inom våra uppdragsområden. I år känns det extra viktigt eftersom vi – som regeringens främsta rådgivare i forskningspolitiska frågor – har i uppdrag att lämna rekommendationer inför den kommande forskningspolitiska propositionen.  Vi är på plats i Almedalen för att möta politiker, lärosäten och andra forskningsfinansiärer – ja, alla som är intresserade av forskningspolitik – och diskutera möjligheter och hinder för forskning av högsta kvalitet, säger generaldirektör Sven Stafström.

Tror du att politikerna lyssnar på er i Almedalen?

– Helene Hellmark Knutsson kommer att delta i vårt seminarium, så det vet jag att de gör. Däremot fick vi inte med oss någon från oppositionen, men de kommer förhoppningsvis finnas i publiken. Almedalsveckan är ju en vecka vikt för sådana här diskussioner, så jag tror att alla som är där har inställningen att lyssna och delta i utvecklande samtal. Det kan vara svårt att hitta arenor där akademi, myndigheter, organisationer och politiker möts, men Almedalen är just en sådan arena som samlar alla.

Alla riksdagspartier har var sin dag under Almedalsveckan på Gotland. Därutöver blandas politiker, forskare, företagare, journalister med flera på diverse seminarier, utfrågningar och jippon – både i och utanför det ordinarie programmet i katalogen.

Fotnot 1: Vetenskapsjournalisten Dag Kättström kommer att blogga direkt från Almedalen, som gästbloggare i Curie. Framför allt kommer han att bevaka de forskningspolitiska inslagen under Almedalsveckan.

Fotnot 2: I höst kommer Curie att ha en debattserie med olika forskningsaktörers tankar och idéer till forskningsproppen.

Text: Eva Barkeman
Foto: Region Gotland

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter