strategiska forskningsområden utvärderade

Tydlig ledning lyfter forskningsmiljöer

2015-05-28

Utvärderingen av satsningen på strategiska forskningsområden är intressant läsning. Den visar bland annat att ledningens styrning varit viktig, men inte avgörande, för miljöernas framgångar.

Många strategiska forskningsmiljöer som fått så kallade SFO-medel har utvecklats utmärkt. Det anser den internationella expertpanel som utvärderat den stora forskningspolitiska satsningen på strategiska forskningsområden (SFO) 2010–2014. Totalt fick 43 forskningsmiljöer SFO-medel, utspridda på 11 lärosäten. Expertpanelen har bland annat studerat hur väl lärosätenas ledning stöttat sina SFO-miljöer.

− Att lärosätenas ledning har en långsiktig strategi är viktigt. Det är ju till exempel lärosätena som anställer, inte forskningsmiljöerna, och anställningar är ett långsiktigt åtagande. Det är viktigt att lärosätesledning och ledningen för SFO-miljöerna jobbar tillsammans och identifierar vilken kompetens som behövs i de enskilda forskningsmiljöerna, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Olika förutsättningar

Utvärderingen visar att förutsättningarna för de 43 forskningsmiljöerna varierat stort. Vissa lärosäten skapade helt nya miljöer, andra utvecklade redan befintliga. På en del lärosäten styrde ledningen SFO-miljöerna tydligt, andra miljöer fick sköta sig mer själva.

Bo Sandberg är analytiker på Vetenskapsrådet och har varit projektledare för utvärderingen. Han konstaterar att de forskningsmiljöer som får högsta betyg av expertpanelen finns utspridda på olika lärosäten.

− Vissa har klarat sig bra utan tydlig ledning och stöd av lärosätets ledning, men expertpanelen noterar att en insiktsfullt och strategisk styrning av SFO-medlen på lärosätesnivå tenderar att korrelera med hög kvalitet och ett mervärde i SFO-miljöerna, säger han.

Bo Sandberg hoppas att många läser expertpanelens utvärdering i sin helhet, eftersom den innehåller mycket kunskap som lärosätena och SFO-miljöerna kan använda för att utvecklas ytterligare.

Läs mer i Curie om strategiska forskningsmiljöer i artikeln Högt betyg för Chalmers nano-miljö.

Text: Eva Annell

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter