Professor Linda Scott föreläser om kvinnlig köpkraft på konferensen "Women buy".
Linda Scott:

Från reklamvärlden till akademin

2015-03-31

Professor Linda Scott vid Oxfords universitet är en annorlunda forskare. Hon har lanserat sin egen form av marknadsfeminism och arbetar också med konkreta projekt för att ge kvinnor i utvecklingsländer större ekonomiskt inflytande.

Linda Scott innehar en prestigefylld professur i entreprenörskap och innovation vid Saïd Business School, Oxford University. År 2010 var hon den första kvinnan som tilldelades professuren.

Linda Scott skrattar hjärtligt när hon får frågan om det inte är en lång resa för en amerikanska från Texas som började sin karriär inom reklambranschen.

– Jag har haft en väldig tur eftersom jag redan från början hade en liten, men inflytelserik, grupp av forskare här i Oxford. Den har varit väldigt stöttande när det gäller min forskning. Min roll i Oxford har blivit att driva förnyelse och förändring, både på grund av inriktningen på min forskning, min bakgrund och även till följd av det faktum att jag är kvinna, säger hon.

Började forska om kosmetikaindustrin

Linda Scott lämnade reklambranschen för den akademiska världen och började forska om kosmetikaindustrin och den framväxande amerikanska feminismen. Resultatet blev så småningom boken Fresh Lipstick, Redressing Fashion and Feminism.

– Kosmetikaindustrin har varit ett rött skynke för feminister. Överhuvudtaget ses kapitalism och storföretag som något givet ont som utnyttjar och exploaterar kvinnor. Jag vill visa hur kvinnor kan få mer ekonomisk makt på den marknadsekonomiska spelplanen. Fresh Lipstick är det jag hittills är mest stolt över i min karriär.

Boken gavs ut 2006, samma år som Linda Scott fick jobberbjudandet från Saïd Business School som fick henne att lämna University of Illinois, där hon då undervisade. Hon säger att beslutet förenklades av att hennes familj var positiv till flytten.

– Min man har alltid varit mycket stöttande. Han beslutade sig nästan direkt för att bli medföljare till Oxford. Eftersom han arbetar som akademisk redaktör har han stor förståelse för forskning, deadlines och hela universitetsvärlden. Det gör vårt vardagsliv lite lättare, men då och då säger han ifrån, till exempel att jag måste lägga undan min smart phone när jag har kommit hem på kvällen.

Åren i Oxford har gjort Linda Scott både inflytelserik och känd. Hennes teori om Double X Economy har blivit ett begrepp även utanför den akademiska världen. Det är en modell som beskriver hur kvinnor har osynliggjorts inom världsekonomin, eftersom deras arbete ofta är osynligt, obetalt och informellt. Men hur lätt var det att hitta finansiärer till forskningen när hon var nyanländ i Oxford?

– Jag är väldigt lycklig lottad som kan bedriva mitt arbete från den här positionen i Oxford. Det gör det också relativt lätt att hitta finansiärer, både inom och utanför den akademiska världen. Jag har både fått bidrag från den brittiska regeringen och samarbetat med multinationella företag.

Marknaden en positiv kraft

Linda Scotts speciella form av ”marknadsfeminism” grundar sig på synsättet att marknaden och multinationella företag är positiva krafter som kan bidra till att öka kvinnors ekonomiska inflytande.

Utöver sin forskning har hon startat flera projekt för att förbättra kvinnors situation och öka deras inflytande i Afrika och Asien. Det första var att förse fattiga flickor i Ghana med mensskydd och det senaste är ett samarbete med amerikanska stormarknaden Walmart för att skapa möjligheter för kvinnliga egenföretagare.

– Multinationella företag kan vara värdefulla samarbetspartner. Även om de i första hand är intresserade av att göra vinst hindrar det inte att de också kan göra rätt. Ofta kan deras resurser, kunskaper och upparbetade försäljningskanaler fungera effektivt för att ge kvinnor en egen inkomst. Ur ett kvinnligt perspektiv är det kapitalistiska systemet utan tvivel det som fungerar bäst, även om jag inte säger att det är ett perfekt system. 

Linda Scott menar också att de stora multinationella företagen är så inflytelserika idag att de inte går att ignorera. Företag som Unilever, Coca-Cola och Sunsilk säljer redan sina produkter i de mest avlägsna byar i Asien och Afrika.

– Vi får inte underskatta hur mycket ekonomisk makt som kan genereras genom att vi engagerar stora företag, särskilt de företag som säljer saker till kvinnor. Ett sätt att skapa ekonomiskt makt och inflytande för kvinnor är att se till att det finns en marknad, där de kan sälja och köpa av varandra. Det är när kvinnor i utvecklingsländer börjar shoppa på allvar som vi kommer att få ett genombrott för en global feminism.

Stort intesse från omvärlden

I takt med att Linda Scott blir alltmer välkänd och inflytelserik ökar också omvärldens krav på intervjuer, blogginlägg och föredrag. Just den här dagen när intervjun görs är hon i München för att tala om kvinnlig köpkraft på konferensen ”Women Buy”. Föregående kväll var hon i Bryssel och talade inför ett europeiskt nätverk av kvinnliga näringslivstoppar.

– Jag är naturligtvis glad och tacksam över intresset som finns för ”mina” frågor, men jag blev lite chockad efter en intervju med mig i den den brittiska kvällstidningen The Standard. Då brakade min mejlbox på universitetet ihop av all trafik. Samtidigt är uppmärksamheten nödvändig om vi långsiktigt vill att kvinnor ska bli en ekonomisk maktfaktor att räkna med. Och jag tror faktiskt att vi är på rätt väg, även om mycket återstår att göra, säger Linda Scott.

Hennes nästa mål är att starta ett institut i Oxford med en inriktning på ”women´s economic empowerment”.

Text: Carina Järvenhag
Foto: Carina Järvenhag, Mike Czarnecki (bild på förstasidan)

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter