Forskaren Ajibola Omokanye beskriver den nya webbplatsen Explainartist som ett bildbaserat altervativ till Wikipedia. Plattformen för forskningskommunikation ska bygga på foton, teckningar, animationer, multimedia och andra typer av illustrationer av forskningen.

Så ska bilder förklara forskning

English 2015-03-17

Forskning måste bli mer lättillgänglig, både för allmänheten och för forskarna själva. Det menar läkaren och forskaren Ajibola Omokanye som nu lanserar Explainartist, en ny internationell plattform för forskningskommunikation baserad på bilder.

Ajibola Omokanye fick idén till Explainartist 2010 när han började arbeta som läkare hemma i Storbritannien och plötsligt insåg hur svårt det var att komma åt vetenskapliga texter. Som student hade han haft full tillgång via universitets bibliotek, men som anställd fanns inte längre den möjligheten.

– Det innebar att jag inte ens hade tillgång till en artikel som jag hade bidragit till under studietiden och det var lite pinsamt.

Det ledde honom vidare till frågor som vem som finansierar forskning, vem som har tillgång till resultaten och om de är begripliga för allmänheten.

– Som forskare kan jag förstå min egen forskning. Men även jag kan ha svårt att förstå forskning inom andras fält eftersom det kan vara så komplicerat. Då kan jag tänka mig hur svårt det måste vara för allmänheten.

Skapar alternativ till Wikipedia

Ajibola Omokanye håller därför på att skapa en plattform för forskningskommunikation som bygger på bilder, ett alternativ till Wikipedia som bygger mer på text och TED Talks som bygger på föredrag.

Namnet på plattformen, Explainartist, har han inspirerats till dels från ett av Albert Einsteins citat: ”om du inte kan förklara det enkelt har du inte förstått det tillräckligt bra”. Och dels från engelska ordet ”artist” – konstnär, som symboliserar att plattformen ska bygga på kreativa illustrationer av olika slag: foton, animationer, teckningar, multimedia, poesi eller rollspel.

Bilder kommer att spelas upp automatiskt som i ett digitalt konstgalleri – bilder som var och en symboliserar ett forskningsprojekt. Via en bild som verkar intressant kan du klicka dig vidare och få fram mer information och relevanta länkar.

– Det ska vara minimalistiskt, lättförståeligt och tillgängligt även för dem som inte har engelska som första språk, genom att antalet ord begränsas.

Konstnärer illustrerar forskning

Ajibola Omokanye har ett team av medarbetare och håller på att etablera kontakt med professionella illustratörer och konstnärer som kan hjälpa forskare att illustrera deras forskning.

På Explainartist finns också en blogg som lyfter fram goda exempel och aktiviteter runt om i världen. Plattformen kommer även att användas för att driva kampanjer om forskningsfrågor. Den är interaktiv och inlägg förses med hashtags och görs därigenom sökbara och kommunicerbara genom Twitter och andra sociala medier.

– Det krävs tvåvägskommunikation för att skapa verkligt engagemang. Även om du är expert kan nya idéer komma var som helst ifrån. Det finns mycket att vinna på interaktion med allmänheten.

Forskare hinner inte kommunicera

Ajibola konstaterar att många forskare, inte minst professorer, är för stressade för att hinna ägna sig åt kommunicera ut vad de sysslar med. De är inte utbildade i kommunikation och måste lägga mycket av sin tid på att söka bidrag och att publicera sig i högprofilerade vetenskapliga tidskrifter.

– Om du måste välja mellan att söka pengar eller att lägga en timme på att kommunicera publikt är det ingen tvekan om vad du väljer

Han tar slaget mellan forskarsamhället och tobaksindustrins lobbyister som ett exempel. Vetenskapligt finns ingen tvekan om att tobak är skadligt, men industrin lyckades ändå under lång tid undergräva forskningsresultaten. Ajibola menar att det är ett tydligt exempel på att forskarnas kommunikation inte var lika skicklig som industrins.

Explainartist har lanserats i en testversion på www.explainartist.org och Ajibola hoppas att den slutgiltiga plattformen ska finnas färdig i början av 2016.

Arbetar med vaccin

Ajibola Omokanye studerar just nu på Sahlgrenska akademin i Göteborg via ett doktorandstipendium från EU:s forskningsprogram Marie Sklodowska-Curie actions. Han ingår i ett team som arbetar med vaccin vid pandemier under professor Nils Lycke.

– Jag är mycket intresserad av vaccin, det är den största folkhälsointerventionen och sparar miljoner liv varje år. Jag kan tänka mig att arbeta med olika aspekter, alltifrån vilka vaccin som behövs och hur de kan utvecklas, till hur de ska distribueras till människor ute på fältet.

Han har tidigare studerat till läkare vid The University of Manchester och har även stuckit emellan med två masters, en om genetikens roll i läkemedelsbehandling och en inom folkhälsovetenskap.

Fördel att forska i ett annat land

Doktorandstipendiet passade perfekt in i hans yrkesmässiga intressen, både det vetenskapliga och det kliniska. Stipendiet kräver att man forskar i ett annat land än sitt eget och det tycker han är en stor fördel.

– Det är en fantastisk möjlighet. Det är bra att se hur saker kan göras annorlunda. Även om jag har mitt hem bara två timmars flygtid härifrån så är det tydliga skillnader i hur samhället är organiserat. Här finns en väldigt samarbetsvillig mentalitet.

Plattformen byggs med ett startbidrag från Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborg Universitet och Ajibola Omokanye är mycket tacksam över det stöd och den uppmuntran han har fått.

– Jag kan inte nog betona hur uppmuntrande folk är när du har en idé. Det finns stora möjligheter att driva projekt här eftersom folk alltid vill diskutera idéer – det är unikt för Sverige. Och så har jag lärt mig ”fika”.

Text: Helena Östlund
Foto: Elin Lindström Claessen

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

  • Siv Östman

    Så fantastiskt bra. Äntligen! Lycka till i denna gärning för bidragande i utveckling av vår värld. Men som alltid för den som finns i systemet öppnas möjligheterna. Jag har utvecklat en ny teoribildning som just är ett formspråk för att visualisera det abstrakta som har med vår verklighet att göra. Potentialen i det digitala som stöd för tänkande, beskrivande etc. Visuellt pedagogiskt organisations process och kommunikationskoncept - ett helhetsgrepp/tvärvetenskapligt inkluderande system till arbetsverktyg med sikte på samarbete. Tror du det går att hitta test & utvecklingsarenor/bäddar, finansiering eller intresse? Tanka tankar finns det många som gör...Samtidigt så efterfrågas visionary minds, creativa personer, problemlösare, de med lösningar på vår tids problem. Världen blöder - vi i Sverige har inte ens en organisation eller efterfrågar personer med lösningar och idéer som kan göra skillnad för vårt samhälle. Teknikutvecklingen exploderar fram men den mänskliga delen (utvecklandet av humankapitalet) av att få till organisering är ett segdraget system vilket gör att lösningarna blir av ad hock karaktär eller ett chokande. Den kunskap som etableras inom vetenskapen stannar där också pga att den är svårtillgänglig och vem har tid att läsa och än mindre då forskningsresultat inte är publika.

    2015.03.21

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter