Angela Taddéi samarbetar med både fysiker och matematiker i sin forskning om hur cellens arvsmassa veckar sig inne i cellkärnan. Hon tycker att det är lätt att samarbeta och att atmosfären på institutet är helt i Marie Curies anda.
Institut Curie:

Forskning i Marie Curies anda

2014-10-23

En kombination av forskning, undervisning och behandling av cancerpatienter – grundpelarna är desamma idag som 1914 när Marie Curie grundade Institut Curie i Paris. 

Marie Curie ville hitta en klinisk tillämpning för radium – det radioaktiva grundämne som hon upptäckt några år tidigare. Det var så Institut Curie kom till.

– Marie Curie började samarbeta med läkaren och biologen Claudius Regaud. Hon insåg också vikten av undervisning, för att lära upp nästa generation forskare, säger Renaud Huynh, direktör för museum Curie.

Museet finns i paviljongen där Institut Curie startade. Mittemot, tvärsöver trädgården, ligger det som en gång var Pasteurlaboratoriet och som grundades av just Claudius Regaud, som lade grunden för behandling av cancer med hjälp av radioterapi. Efter första världskriget slogs de två enheterna ihop för att bilda Institut Curie.

Lätt att samarbeta

I Pasteur-paviljongen forskar Angela Taddéi om hur genomet, cellens samlade genetiska arvsmassa, veckar sig i tre dimensioner inne i cellkärnan.

– Det är en viktig aspekt av cellfunktionen, jag vill veta mer om när och var gener uttrycks (slås på), berättar hon.

Hon återvände till Institut Curie efter att ha tillbringat fem år som postdoktor i Schweiz. Både forskningsmiljön och villkoren stämde överens med det hon sökte.

– I min forskning behöver jag samarbeta med både fysiker och matematiker, här har jag en fysisk närhet till dessa discipliner. Det är lätt att samarbeta och atmosfären är helt i Marie Curies anda, förklarar Angela Taddéi.

Med det menar hon att det finns en respekt för grundforskning, som är basen för tillämpad forskning.

– Marie Curie gjorde inte de upptäckter hon gjorde för att hon ville bota cancer. Hon var nyfiken och utforskade ett nytt element, tillämpningen skedde senare. Translationell forskning, att forska med utgångspunkt från vårdproblem, fungerar inte utan grundforskning, betonar Angela Taddéi.

Hon är lite skeptisk till alla stora studier som genererar mycket data och överdrivna påståenden.

– Jag tycker att det är viktigt att vara noggrann i både forskningen och analysen. Det kan låta tråkigt men för mig betyder det att kunna upptäcka hur vacker och spännande vetenskap är. Det är det jag försöker lära ut till mina adepter.

Lära och lära ut

Vid Institut Curie är 60 olika nationaliteter representerade bland studenter, doktorander och postdoktorer. Graça Raposo, ansvarig för utbildningen, tror att det delvis beror på att arbetsspråket är engelska, men mest på det som institutet har att erbjuda.

– Vi kan erbjuda allt från grundforskning till translationell forskning, samt moderna faciliteter. Det är möjligt att knyta många kontakter här, både med framstående forskare och med industrin utanför akademin, säger hon.

Hon är själv prisbelönt forskare inom hudpigmentering och cancer och vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att lära ut kunskap.

– När jag var student lärde jag mig allt om elektronmikroskopi. Tekniken var på nedgång, många trodde helt enkelt att elektronmikroskopet hade spelat ut sin roll. Nu har vi åter igen förstått att vi behöver just den tekniken och kunskapen för att kunna studera vissa processer, säger hon.

Institut Curie jobbar aktivt med ett karriärprogram för doktorander och postdoktorer för att visa vilka olika möjligheter som finns utanför den akademiska världen.

– Många forskargrupper har redan ett samarbete med industrin, det är också möjligt att göra praktik vid olika företag. Institutet erbjuder bland annat kurser i patent och intellektuell egendom samt i vetenskapskommunikation. Vi jobbar också åt andra hållet, genom att uppmärksamma olika företag och industrin på vad en doktor eller postdoktor från Institut Curie kan tillföra till just deras verksamhet.

En examen och ett löfte

Institut Curie är inte ett universitet och kan därför inte utfärda egna doktorsexamina. Just nu sker detta i samarbete med något av de andra universiteten i Paris, men Graça Raposo och hennes kolleger vid enheten för utbildning arbetar på en överenskommelse med Paris Sciences Lettres University (PSL).

Institut Curie är en partner för initiativet för excellens (Idex) och kommer snart att kunna utfärda doktorsexamen ifrån ”Institut Curie – PSL University”.

– Vårt mål är att omstrukturera både masters- och doktorandutbildningen för att kunna utfärda egna examina. En utbildning från Institut Curie är värdefull och då ska det helst stå på examensbeviset också, säger hon.

Just nu förbereder hon och hennes team årets promovering. Studenterna och doktoranderna får inte bara sina examen, de avger även ett löfte att genomföra vetenskaplig forskning på ett noggrant och hederligt sätt.

– Forskning är ett ansvar och våra adepter ska vara beredda att ta detta ansvar för att tjäna vetenskapen. De ska kunna utföra medvetna handlingar med opartisk objektivitet.

Ifall det låter tungt tröstar Graça Raposo omedelbart med ett citat från Marie Curie:

– Nothing has to be feared, everything has to be understood. Ingenting ska fruktas, allting ska bli förstått.

Text: Natalie von der Lehr
Foto: Institut Curie

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter