BBC satsar på medborgarforskning

2014-08-21

Lab UK är BBC:s storsatsning på medborgarforskning. Sedan starten 2009 har 2,5 miljoner människor frivilligt deltagit i olika vetenskapliga undersökningar. Nu är tanken att all data som har samlats in ska finnas i ett öppet arkiv som en resurs för forskare både i och utanför Storbritannien. 

En strid ström av människor rör sig i entrén till BBC Media Center i White City i västra London. Arenan byggdes för sommar-OS i London 1908, men är sedan 1990 ett av högkvarteren för det brittiska TV-bolaget BBC. Här finns både inspelningsstudior, administrativ personal och olika underavdelningar.

– Tanken med BBC Lab UK var att utnyttja BBC:s enorma räckvidd för att hjälpa forskare att få fram ny kunskap. Vi märkte också att det fanns ett stort intresse hos allmänheten. Varje gång vi lade ut en liten frågesport, till exempel när vi sänder en dokumentär, var gensvaret stort, säger Michael Orwell, producent på BBC Knowledge & Learning, som ansvarar för BBC Lab UK.

Insikter om sin personlighet

BBC Lab UK är en hemsida, där allmänheten både kan delta i och få ta del av ny forskning. Sedan starten 2009 har man genomfört tiotalet vetenskapliga undersökningar i samarbete med forskare vid olika universitet över hela England. Forskningen har framför allt handlat om att ge människor insikter i sin egen personlighet, till exempel hur de fungerar under stress, hanterar sina pengar och hur de söker jobb.

– Det finns en naturlig drivkraft hos människor att lära sig mer om sig själva. Till exempel deltog 750 000 personer i vårt personlighetstest, ”The Big Personality Test”. En grundtanke med BBC Lab UK är att ju fler som deltar, desto mer tillförlitliga blir resultaten, säger Michael Orwell.

Konkret går det till så att en ny undersökning läggs ut på hemsidan samtidigt som BBC informerar om den i andra kanaler som nyhetsprogram och BBC World Services. Vad som ska forskas om avgör BBC i samråd med olika forskare.  Inspiration till ämnena hämtas också från egna högprofilerade serier som ”Child of our time” och ”Virtual Revolution”.

Individuella utvärderingar

Hittills har BBC Lab UK genomfört tiotalet undersökningar med cirka 2,5 miljoner deltagare. Och ett svar på hur man får så många frivilliga att lägga ner 20-30 minuter på varje test är individuella utvärderingar.

Som exempel tar Michael Orwell ”Can you compete under pressure?” där OS-mästaren och den tidigare världsrekordhållaren på både 200 och 400 meter, Michael Johnson, användes som morot. Efter att han hade gjort en påannons för undersökningen i en nyhetssändning på BBC One hade 80 000 människor anmält sitt intresse för att delta inom en halvtimme.

– Varje deltagare fick sedan en länk till sin egen personliga utvärdering där Michael Johnson går igenom just deras resultat.

Data förblir anonyma

Medborgarforskning har ibland kritiseras för att utnyttja människor och få dem att ställa upp gratis med sin tid och sina personliga uppgifter. Det är en kritik som Michael Orwell tycker är obefogad i det här fallet.

– Vi är mycket noga med att alla data som lämnas förblir anonyma och endast används för forskningsändamål. Alla resultat är tillgängliga på BBC:s hemsida och vi ser också till att resultaten granskas av andra forskare (peer review) inför publicering i tidskrifter och liknande.

Den största undersökningen hittills är ”The Great British Class Survey”. Här deltog forskare från sex olika universitet och över 160 000 frivilliga. Undersökningen är den största som har gjorts om det brittiska klassystemet och resultatet ställde den gamla indelningen i arbetare, medelklass och överklass på ända.

– En utmaning som vi hela tiden har varit medvetna om är att våra tittare ser ut på ett visst sätt. Den största gruppen består av en vit, välutbildad medelklass. Därför gjorde forskarna i klasstudien kompletterande intervjuer för att få fram en mer heltäckande bild, säger Michael Orwell.

Genererat 7-8 rapporter

Resultaten från undersökningarna har genererat 7–8 vetenskapliga rapporter, men arbetet pågår fortfarande. Snart hoppas man till exempel kunna presentera ytterligare rön som rör det brittiska klassystemet.

– Vi arbetar också med att samla all data från undersökningarna i ett arkiv för forskningsändamål. Materialet ska kunna användas av forskare både i och utanför Storbritannien, men först måste vi försäkra oss om att alla data förblir anonyma även när de görs offentliga.

Helt oegennyttigt är förstås inte BBC:s sökande efter kunskap. Nya digitala projekt som UK Lab är ett sätt att hitta nya vägar att attrahera tittare i en tid då traditionellt TV-tittande minskar, inte minst bland de unga.

– Vi vet att människor vill vara delaktiga och interagera med TV-programmen på ett annat sätt idag. Det ser vi inte minst från sportens värld, men det gäller i lika hög grad för dokumentärer och vetenskaps-TV. Vi kommer förhoppningsvis att kunna använda lärdomarna från BBC Lab UK i nya programidéer i framtiden, säger Michael Orwell.

Text: Carina Järvenhag
Foto: Carina Järvenhag

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter