Allt fler evenemang under Almedalsveckan på Gotland vill ha med ett forskningspersektiv.

Forskningen allt viktigare i Almedalen

2014-06-24

Forskning tar allt större plats under politikerveckan i Almedalen, Visby. Enligt den officiella statistiken har andelen forskningsevenemang ökat varje år sedan 2009.

I årets upplaga av Almedalsveckan finns redan över 150 evenemang anmälda, huvudsakligen seminarier, där arrangören har angett forskning som en av två möjliga kategorier (av totalt 26 kategorier). Det är nästan tre gånger fler än 2010 då det fanns 57 evenemang under kategorin forskning (se diagram till höger).

Även det totala antalet evenemang har ökat kraftigt de senaste åren, med en fördubbling från 1 041 evenemang år 2009 till 2 285 förra året. Men forskning som ämne har ökat ännu mer – procentuellt.

– Det är ett exempel på hur olika verksamhetsområden tar vara på möjligheterna att sprida information om den egna verksamheten och att Almedalen bedöms vara en bra plats. Här kan man hitta de kontakter som behövs för att visa forskningens betydelse i samhället, säger Karin Lindvall, koordinator på Almedalsveckans kansli.

Allt fler besökare

De senaste åren har antalet besökare ökat med 3000 per år. 2013 uppskattades att 20 000 personer var på plats under Almedalsveckan i Visby.

Region Gotland står som värd för Almedalsveckan men huvudarrangör är riksdagspartierna. Övriga medverkande räknas som medarrangörer. Bland dem finns många intresseorganisationer och företag, men även lärosäten. Drygt 15 av landets universitet och högskolor finns representerade bland arrangörerna i år.

Dessutom är flera av de stora forskningsråden med. Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet arrangerar tillsammans – under vinjetten Samspråk – en serie seminarier om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut.

Carin Carltoft har varit Vetenskapsrådets projektledare för Samspråk i fem år:

– Det märks att forskning tar större plats än tidigare. De första åren var Almedalsveckan mer jippo, med större andel företag som genomförde kampanjer, men på senare år har det blivit allt fler satsningar med tvärgående samverkan där forskning från universitet och högskolor lyfts fram för att belysa en viss fråga.

Ensamma i början

Syftet med Samspråk, som startade 2006, var just att skapa panelsamtal mellan forskare och politiker i aktuella frågor och visa att det finns mycket forskning att tillgå.

– Vi kände oss rätt ensamma i början, men konceptet har verkligen hållit. Folk kommer på våra seminarier. Förra året var det sammanlagt 800 besökare och SVT filmade våra seminarier till SVT Forum. Det var knökfullt! Det handlar om att lyfta fram att forskning faktiskt är viktigt, säger Carin Carltoft.

– Nu går många aktörer samman i kluster och tar gemensamt grepp på en fråga snarare än att lyfta fram enskilda forskare. På så vis blir det bättre genomslag och lättare att nå genom bruset. Även näringslivet tycks ha intresse att ta in ett forskningsperspektiv.

Det är kostsamt att arrangera seminarier under Almedalsveckan. Samspråk planeras ett halvår i förväg och har i år dragit ner antalet seminarier för att istället göra några riktigt bra under en och samma dag. Bland årets sex seminarier finns bland annat ”Räddar städerna den biologiska mångfalden” och ”Yttrandefrihet eller integritet”. (Läs intervjun med Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, som medverkar.)

Bra mötesplats

– Varje år funderar vi över om Almedalen är rätt arena för Vetenskapsrådet, men kommer alltid fram till att det är det. Det är svårt att få forskare och politiker att mötas… Enkäterna som vi gör på plats visar att våra seminarier är mycket uppskattade. Deltagarna kanske inte lär sig så mycket nytt, men de får en chans att knyta nya kontakter.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin som varit med på Politikerveckan i Almedalen sedan 2010 har också sex seminarier i år.

– Precis som många andra har vi velat korta ner seminarietiden och istället hinna med fler. Man kan ha 4-5 seminarier på tre timmar. Att spetsa frågorna – hellre ha mer specifika än breda frågor – blir viktigare ju fler seminarier det finns totalt, säger Linda Olsson, projektledare på Kungl. Ingenjörsakademin.

Hittills i år är närmare 3 300 evenemang anmälda till katalogen, vilket är drygt tusen fler än förra året. Och alltså över 150 om forskning.

– Det är positivt att det ÄR mycket forskning i Almedalen. Det är därför IVA vill vara där. Vi tycker att det är en bra arena för att lyfta våra frågor – energieffektivisering, den hotande bristen på ingenjörer samt forskningspolitik.  Många i vår målgrupp, som till exempel högskola och universitet, är på plats och så förstås politikerna.

Vad ger det att vara där?
– Det är svårt att mäta. Men det ger ju input för oss och är en bra mötesplats för alla i forskningsvärlden.

Text: Eva Barkeman
Foto: Region Gotland