Vid Singapores framgångsrika tekniska universitet, Nanyang Technological University, är 70 procent av professorerna rekryterade från andra länder. I bild är den gamla administrationsbyggnaden på campus som idag är "Chinese heritage center".
Forskning i Singapore

Singapore satsar fullt på forskning

2014-06-10

Det tekniska universitetet i Singapore är bara 23 år gammalt. Trots detta placerar det sig bland de hundra bästa universiteten i världen. Bakom framgångarna finns stora satsningar och internationell rekrytering.

Singapore – ett av världens rikaste länder – satsar stort på forskning. Landet har sex statliga universitet. Det tekniska universitet Nanyang Technological University (NTU) kallar sig världens största, i antal studenter räknat. Det grundades så sent som 1991. De första åren var fokus i huvudsak att utbilda civilingenjörer och civilekonomer, som behövdes för att utveckla Singapore. Det var först i början av 2000-talet som man ändrade inriktning för att satsa mer även på forskning.

– Tidigare levde Singapore på att kunna tillverka billigt. Men då det var dags att gå in i kunskapssamhället, såg politikerna att något måste ändras. Och då satsar de pengarna. Europeiska politiker talar om kunskapssamhälle men här gör politikerna det de säger att de ska göra, säger Bertil Andersson, den svenske professor som är universitetets rektor sedan 2010.

Hundra nationaliteter

Han är inte ensam svensk på universitetet.  Här finns ett stort antal utbytesstudenter, och 25 professorer från Sverige. Så mycket som 70 procent av professorerna kommer från andra länder än Singapore. Bland studenter och anställda finns hundra olika nationaliteter representerade.  

Det är en medvetens strategi att rekrytera forskare från andra länder. Landets egen befolkning är för liten för att räcka till. De utländska forskarna lockas med labb, infrastruktur, pengar till drift och löner för medarbetare. 

Strategin har snabbt gett utdelning. NTU hamnar idag bland de bästa universiteten i världen på rankningslistorna. År 2013 rankades det som nummer 76 på Times Higher Educations lista. Det är tio placeringar bättre än året före, och hela 98 placeringar bättre än 2010. 

– Det säger en del om utvecklingen, menar Bertil Andersson.

Välkända universitet har labb här

Det är inte enbart forskare från andra länder som kommer till universitetet. Flera välkända universitet har labb här. NTU har byggt labben och betalar de utländska universiteten för att komma hit och forska. Här finns nu MIT från Boston, ETH från Zürich, Münchens tekniska universitet samt Imperial College från London. 

Universitetets campus ligger ett par mil sydväst om Singapores stadskärna. Området är vackert, välskött och omväxlande. Där finns många höga hus. Men också byggnader i kolonial stil. 

Och det byggs hela tiden mer, för forskning och undervisning, men också bostäder. Redan idag bor 20 000 personer på universitetsområdet. Nästan alla utländska forskare bor här – och 10 000 studenter. 

– Här är spännande. Det händer något. Det finns resurser. Forskare kommer hit idag på samma sätt som forskare från Europa reste till USA på 1940-50-60-70 och 80-talen. Man vill vara där det bedrivs bra forskning. Jag tror att vinden har vänt från östlig till västlig. Hongkong och Singapore, det är Asien på engelska, säger Bertil Andersson.

Text: Siv Engelmark
Foto: Nanyang Technological Universty

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter