Hans Rosling (vänster) visar Bill Gates (höger) hur mycket världens olika biståndsgivare bidrar med.

Kunskap gör världen bättre

2014-04-29

Hans Rosling, känd från sina föredrag om tillståndet i världen, är överens med Bill Gates, grundare av Microsoft: Det håller på att bli bättre. Men kunskapen om hur världen egentligen ser ut behöver nå ut till fler. 

I slutet av mars fick Sverige celebert besök av världens rikaste man, Bill Gates, som numera ägnar sig helhjärtat åt sin och hustruns stiftelse Bill and Melinda Gates Foundation.

Innan hans föredrag ”Världen blir bättre” och paneldebatten på Karolinska institutet institutet värmde Hans Rosling upp publiken i den fullsatta aulan. Som professor i internationell hälsa vid lärosätet och medgrundare av stiftelsen Gapminder är han känd för sina föreläsningar om global statistik.

– Hur många procent av alla ettåringar i världen vaccineras mot mässling? Hur många barn föds per kvinna?

Publiken fick välja mellan olika svarsalternativ via en knappdosa och cirka hälften valde rätt svar: ungefär cirka 80 procent av alla ettåringar vaccineras mot mässling. En något icke-representativ publik, påpekade Hans Rosling, vanligtvis brukar skrämmande få veta att det är så många barn som vaccineras och att globala vaccinprojekt har effekt.

Bekämpa okunskap

Frågorna är hämtade från det så kallade Ignorance-projektet som är den senaste satsningen av stiftelsen Gapminder. Gapminder grundades av Hans Rosling och hans son Ola med målet att bekämpa okunskap med fakta som alla kan förstå. 

I en första undersökning har Gapminder tagit reda på vilka kunskapsluckor som finns. Nu utvecklar och tillhandahåller man utbildningsmaterial för att bli av med det som Hans Rosling kallar för ”Tintinvärlden”, en förlegad föreställning av hur världen ser ut.

– Vi är varken konsulter eller aktivister utan håller oss neutrala, vi är ungefär som ett museum som försöker förklara fakta, påpekar Hans Rosling.

Han har lagt sin egen forskning på hyllan och tagit på sig rollen som folkbildare.

– Den enskilde forskaren ska inte kommunicera de egna resultaten, det blir lätt en intressekonflikt. Eftersom jag numera jobbar med kommunikation forskar jag inte längre.

Enligt Hans Rosling är det egentligen inte själva okunskapen som är farlig,utan att många människor baserar sin världsbild på förutfattade meningar, på en världsbild som är indelad i industri- och utvecklingsländer, ett ”vi” och ”de”.

– Det skrämmande är att universitetsutbildningar inte har någon effekt. Med vårt material vill vi dels förmedla fakta om hur världen ser ut just nu och dels erbjuda fler än två lådor att sortera världen i – vi vill få människor att förstå att man då och då måste skaffa fler lådor och sortera om.

Arbete baserat på kunskap

När Hans Rosling hörde att Bill Gates skulle ge en stor del av sin förmögenhet till bistånd var han inte alls förtjust. Han var rädd för att just sådana till synes stora donationer på sikt skulle leda till en minskning av det statliga bidraget till bistånd. 

– Men jag hade verkligen fel. Bill och Melinda Gates baserar sitt arbete med global hälsa på kunskap och vetenskaplig grund, det är någonting som imponerar på mig och som är motiveringen till varför de blev hedersdoktorer vid Karolinska institutet.

Bill Gates berättar hur chockad han blev när han fick veta att en halv miljon barn dör årligen på grund av ett virus som orsakar diarré. Ett av stiftelsens första biståndsprojekt var att finansiera vaccinering mot just detta virus. Andra projekt har mer långsiktiga mål, som till exempel finansiering av malariaforskning eller projekt inom jordbruket. 

Hjälp till ett drägligt liv

Den bärande tanken är att hjälpa de allra fattigaste till ett drägligt liv. För att kunna göra det vill Bill Gates, precis som Hans Rosling, bryta ner myterna som hindrar utvecklingen av de fattigaste länderna i världen. Tre av dessa myter är:

  • Fattiga länder kommer alltid att förbli fattiga
  • Bistånd är slöseri med pengar
  • Att rädda liv leder till överpopulation

Fakta, siffror, kunskap, en förståelse hur världen ser ut – det är det som är viktigt för att kunna fatta bra beslut. Hans Rosling betonar även vikten av att kunna se bistånd i sin helhet och att kunna ta hänsyn till kulturella aspekter. Det är Melinda Gates styrka, betonar han.

– Jag har länge velat säga till Bill Gates: I have a crush on your wife – jag är kär i din fru – just för att hon ser helhetsbilden.

I slutändan är siffror och statistik bara ett hjälpmedel, menar han.

– Man kan aldrig förstå världen med bara siffror, och aldrig förstå världen utan siffror.

Statliga biståndet viktigast

För att komma från en privatperson är summan som Bill and Melinda Gates Foundation investerar i bistånd imponerande, ändå är det inte mycket jämfört med det statliga biståndet från hela världen.

Hans Rosling illustrerar detta med Duploklossar som han har lånat av barnbarnen. Varje land representeras av en färg och varje miljard dollar av en kloss. 

– Här är Sverige, med fem miljarder, och här Bill and Melinda Gates Foundation, med tre miljarder, säger han och pekar mot det växande kloss-tornet.

Även Bill Gates betonar vikten av det statliga biståndet.

– Visst vore det trevligt att ha ännu mer pengar att dela ut men risken finns att regeringarna skulle känna att de inte behöver engagera sig. 

Text: Natalie van der Lehr
Foto: Gustav Mårtensson