Kanoner avlossar salut vid disputation i Lund.

Vad händer efter festen?

2014-04-08

Efter en lyckad disputation och tillhörande disputationsfest med kolleger, släkt och vänner kommer den stora frågan: vad händer nu? Curie har pratat med Sara Eldén och Anna Jonsson, redaktörer till boken och överlevnadsguiden Efter festen – om konsten att utvecklas från doktor till docent.

Under sin tid som doktorand i företagsekonomi fick Anna Jonsson boken Avhandlingen – om att formas till forskare i sin hand. Efter disputationen kände Anna Jonsson att hon skulle behöva en ny guide för vägen från postdoktor till docent, som är nästa milstolpe på den akademiska karriärvägen. 

– För att komma dit finns inte en men flera olika vägar man kan gå. Det är viktigt att känna till alla olika aspekter för att kunna bli anställningsbar men också docent, säger hon.

Lyfta fram olika röster

Anna Jonsson träffade sedan Sara Eldén, filosofie doktor i sociologi, på ett karriärsutvecklingsprogram vid Lunds universitet, där både hade disputerat och fortsatt med sina postdoktorala studier. 

I det mötet blev det snabbt tydligt att både hade kritiska funderingar och idéer kring den postdoktorala tillvaron. De ville lyfta fram olika röster för att belysa olika problem och möjligheter på vägen från doktor till docent. Idén till boken var född.

– Vi delade båda två känslan att det fanns en tveksamhet, både kring den akademiska karriären men också till att höja rösten för att ifrågasätta, säger Sara Eldén.

Resultaten av tveksamheten blir det Sara Eldén och Anna Jonsson kallar för en tyst doktor som har svårt att bidra till förnyelse och föryngring inom akademin (se också deras debattartikel ). 

– Det viktigaste för oss är att skapa en konstruktiv debatt och att uppmuntra till diskussion och reflektion.

Bad forskare dela med sig

Arbetet med boken satte igång hösten 2012. Anna Jonsson och Sara Eldén bad ett antal forskare att dela med sig av sina egna erfarenheter och lärdomar – positiva såväl som negativa – på den stundtals krokiga vägen från doktor till docent. 

– Vi valde olika röster med stor omsorg för att fånga mångfalden i vägar genom akademin, för att belysa det en postdoktor behöver veta för att överleva – som till exempel kunskaper om publicering, undervisning, ledarskap, administration och samverkan, säger Anna Jonsson.

Förhoppningen är att boken kan fungera som en guide och bidra till en diskussion inom alla discipliner.

– Det finns såklart olikheter men även många likheter. Det märkte vi inte minst på olika karriärutvecklingsprogram och högskolepedagogiska kurser där alla, oavsett disciplin och inriktning, egentligen diskuterade samma problematik: hur gör vi för att ta oss framåt?

Ett universitet i förändring

Problematiken återspeglar ett universitet i förändring. Medan det förut fanns plats för de flesta som hade disputerat och ville forska vidare är det nu hård konkurrens om tjänster.

Sara Eldén berättar att boken har varit något av en ögonöppnare för den äldre generationen som inte alltid har förstått hur tufft dagens unga forskare har det. Just på grund av det nya klimatet handlar boken en hel del om ledarskap och dess olika former som till exempel undervisning, handledning av doktorander och prefektskap.

– Man förväntas gå in i en roll som handlar om att leda andra, både till kunskap och mot ett gemensamt mål. Därför är det också viktigt att diskutera och reflektera över ledarskap, säger Anna Jonsson.

Bokens undertitel En överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron förtydligar att den riktar sig till dem som väljer en akademisk karriär. Sara Eldén och Anna Jonsson är överens om att det skulle vara minst lika intressant att arbeta med en bok om doktorer som lämnar akademin och väljer en annan väg.

– Vilka rekryterar vi, vilka stannar kvar och vilka försvinner? Återigen är det en fråga om hur det står till med förnyelsen inom akademin, påpekar Sara Eldén.

– Akademin behöver tydligare visa vem man vill satsa på för att stärka självkänslan hos dem som väljer att stanna kvar inom akademin. Men lika viktigt är det att lyfta fram dem som väljer att aktivt lämna för att också bidra till ökad samverkan, säger Anna Jonsson.

Boken har gett energi

Både under arbetet och vid publiceringen av boken har Anna Jonsson och Sara Eldén fått bra respons. Det förstärker känslan av att en sådan bok behövs och att den var efterlängtad av många. Arbetet med boken har gett energi under en tid där det egentligen var mycket annat som hände.

Anna Jonsson har hunnit bli docent, dessutom har både hon och Sara Eldén bytt lärosäten och trätt in i nya forskningsprojekt. Nu hoppas båda att boken och framförallt diskussionerna sprider sig. Seminarier och diskussioner om boken är redan planerade vid flera lärosäten i landet.

– Förhoppningsvis kan vi också så några frön till idéer där någon annan kan ta vid, säger Sara Eldén. 

Anna Jonsson målar också upp idéer för ytterligare en bok för nästa steg i karriären, från docent till professor.

– Under arbetet med den här boken har jag funderat mycket över akademins utveckling och har tankar för hur nästa bok skulle kunna utformas, säger Anna Jonsson.

Text: Natalie von der Lehr
Foto: Jan Norden / IBL Bildbyrå