KI:s första globala nätkurser startar till hösten och pågår alla i fem veckor. Allt som behövs för att delta är en dator med internetuppkoppling.
Nätutbildning

Globala nätkurser lockar tusentals

2014-03-19

I höst startar Karolinska institutet, KI, sina fyra första globala nätkurser i samarbete med utbildningskonsortiet EdX.- Vi får 150 anmälningar per kurs och dag, säger universitetslektor Nabil Zary, ansvarig för EdX-samarbetet på KI.

Kurserna, som är fritt tillgängliga på EdX, har fasta startdatum och pågår i fem veckor. Allt som behövs är en dator med internetuppkoppling.

– Vi vill synligagöra KI:s utbildningar internationellt. Vi är mest kända som ett forskningsstarkt universitet, men är även bra på utbildning. Vår strävan är att nå ut till fler än de som redan studerar på KI, säger universitetslektor Nabil Zary, ansvarig för MOOC-kurserna (Massive Open Online Course).

Professor Hans Rosling är en av gästföresläsarna på introduktionskursen om global hälsa. Övriga kurser handlar om beteendeförändringar, statistisk analys och randomiserade studier. Alla sker på engelska.

– De fyra kurserna vi valt ska vara så intressanta som möjligt globalt. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på dessa ämnen.

Redan har över 8 000 studenter anmält sig.

– Vi får in 150 nya anmälningar till varje kurs varje dag från hela världen. Plötsligt kan KI ha studenter i Asien och Afrika i en omfattning som aldrig tidigare.

Många hoppar av

Erfarenheten från EdX visar dock att många hoppar av. Kurser som är åtta veckor eller längre har en drop-out på 80 procent. 

– Fem veckor är optimalt. Det är bättre att göra tajta kurser för att behålla kvar deltagarna, och sen erbjuda fortsättningskurser, säger Nabil Zary.

MOCC-kurser kan skilja sig åt mycket i kvalitet, från lägstanivån med en inspelad befintlig föreläsning till genomarbetade kurser med anpassad IT-pedagogik.

– Videon är central, men vi arbetar mycket med kursdesignen för att ge en riktigt bra upplevelse för dem som ska gå kurserna i höst. Det blir flera moduler varje vecka; föreläsningar, frågor, källstudier och återkoppling.  

Kurserna måste ha ett bra innehåll och samtidigt fungera storskaligt med tusentals studenter, betonar Nabil Zary.

– Det ska inte vara ”robotkurser”, utan vi vill ge återkoppling till studenterna varje vecka, både genom diskussionsforum och genom att uppmuntra till interaktion mellan studenterna själva.

Står inför paradigmskifte

KI-kurserna på EdX ger inga högskolepoäng, men väl ett kursintyg. Vad betyder sådana på ett CV?

– MOOC-kurser är ju en ny företeelse, men de ses som en meritering hos arbetsgivare eftersom det förutom kunskapen ger en signal om att personen är aktiv och kan driva sitt eget lärande.

Nabil Zary menar att vi står inför ett paradigmskifte. 

– Det har länge pratats om utbildning på nätet, men nu händer det på riktigt och universitetsvärlden kommer att förändras på sikt. Då ska Sverige vara med vid frontlinjen; bevaka och påverka.

Han ser höstens premiärkurser som en möjlighet för KI att utvecklas i ”online learning”, en kompetensutveckling internt där man lär sig om lagar och upphovsrätt, samt hela processen bakom pedagogisk design för effektivt lärande på nätet. 

– Vi ska göra bra kursmodeller långsiktigt, inte bara en hajp med de här fyra kurserna. Det handlar om ett livslångt lärande-perspektiv. Det här är ett utvecklingsprojekt där vi vinner kunskap tillbaka till den vanliga utbildningen, och kan hitta former för bra fortbildning till tidigare studenter samtidigt som vi tar ett viktigt socialt ansvar.

Fotnot: EdX är ett internationellt icke-vinstdrivande utbildningskonsortium, startat av Harvard och MIT. Den gemensamma plattformen erbjuder kostnadsfri utbildning av god kvalitet. Vem som helst kan läsa kurserna utan inträdeskrav.

Läs mer i Curie om nätutbildning:

Finns framtidens lärande på nätet?

Låtskrivare testade nätkurs

Text: Eva Barkeman
Foto: Camilla Svensk

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter