Resultaten från publicerade studier går ofta inte att upprepa. Nu försöker ett projekt inom satsningen The reproducibility initiative upprepa resultaten från 50 högt rankade studier inom cancerbiologi.

De försöker upprepa resultaten

2014-03-06

Resultaten från 50 högt rankade publicerade studier inom cancerbiologi ska valideras av oberoende labb. Bakom projektet står The reproducibility initiative, som vill uppmuntra forskare och forskningsfinansiärer att genomföra replikationsstudier.

Resultaten från publicerade forskningsstudier går i många fall inte att upprepa. Detta gör det svårare att följa upp forskning och har uppmärksammats av exempelvis läkemedelsbolaget Amgen, som gick igenom 53 viktiga publicerade cancerstudier. Trots idoga försök kunde bolagets forskare bara upprepa resultaten i ungefär elva procent av studierna (läs mer i Curie, länkar till höger). 

Nu ska ett projekt inom satsningen The Reproducibility Initiative försöka upprepa resultaten från 50 högt rankade studier inom cancerbiologi publicerade 2010-2012. Bland dem studier publicerade i tidskrifter som Nature, Cell och Science. Finansieringen kommer från ett bidrag på drygt åtta miljoner kronor från den amerikanska stiftelsen Laura and John Arnold Foundation.

Oberoende validering

Satsningen The Reproducibility Initiative startade 2012 och förmedlar oberoende, blindad validering av forskningsresultat. Mot betalning kan forskare eller forskningsfinansiärer vända sig dit med experiment de vill se upprepade. Dessa matchas sedan med ett labb som kan utföra experimentet och efter genomförd validering får studien markeras med initiativets emblem.  

– Vi vill hjälpa och uppmuntra forskare och forskningsfinansiärer att validera resultat genom att erbjuda en enkel och komplett väg för blindad, oberoende reproducering, säger Elizabeth Iorns, en av grundarna till initiativet och tidigare cancerforskare vid University of Miami.

För att hitta laboratorier som kan genomföra valideringarna används nätverket Science Exchange; en kommersiell webbportal som kopplar samman forskare med labb som utför specifika experiment. The Reproducibility Initiative är ett samarbete mellan Science Exchange, som också är grundat av Elizabeth Iorns, tidskriften PLOS ONE och figshare; en webbplats för hantering och delning av forskningsresultat.

Inför arbetet med de 50 cancerstudierna har originalförfattarna kontaktats för att få synpunkter på protokollen för upprepningsexperimenten. Data från projekten publiceras löpande på forumet Open Science Framework, där det även finns detaljer om hur studierna valdes ut.

Färdiga i år

Valideringarna ska bli färdiga i år och slutresultat publiceras i PLOS ONE. Med dem hoppas Elizabeth Iorns kunna bidra till att öka intresset för validering av biomedicinska forskningsresultat och kunskapen om hur de kan göras. För även om problemen med att upprepa forskningsresultat har väckt stort intresse, har tidigare replikationsstudier inte redovisat alla detaljer, anser hon. 

– I många fall har det inte ens sagts vilka studier som kunde och inte kunde upprepas. Vi vill publicera ett fullständigt dataset så att andra kan se resultat och metoder, säger Elizabeth Iorns. 

En vanlig kommentar vid försök att upprepa biomedicinska experiment är att metoderna som används är så unika och komplicerade att det är svårt att få samma resultat utanför det egna labbet. För att komma runt det problemet har The Reproducibility Initiative uteslutit cancerstudier gjorda med så unika metoder att man inte trodde sig kunna avgöra om resultatet var möjligt att upprepa eller ej, berättar Elizabeth Iorns. 

– Men vi behövde bara utesluta två studier av de anledningarna.  

Svårt att få pengar

Hans Wigzell, professor emeritus i immunologi vid Karolinska institutet, konstaterar att det är svårt att få pengar till validerande studier och att The Reproducibility Initiative inte har särskilt stor budget för upprepningen av de 50 studierna.

– Men jag tycker att det är ett jättebra initiativ – det finns helt klart ett behov och det ska bli spännande att följa resultaten. Sedan är det intressant att se vad som kan göras för att situationen med opålitliga forskningsresultat ska bli bättre. Pressen på forskare att publicera sig är en bidragande orsak, säger han.

Skulle du själv som forskare lägga pengar på extern validering av dina resultat? 

– Bara om jag visste att det gav ett ökat publiceringsvärde, säger Hans Wigzell.

Text: Sara Nilsson
Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet