EU:s nya ramprogram för forskning och innovation omfattar 80 miljarder euro.
Horisont 2020

Nästan dubblerad budget för ERC

2014-02-13

Den 1 januari lanserades EU:s åttonde ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, som innehåller 40 procent mer pengar än förra ramprogrammet. De första utlysningarna är redan ute, med deadline i mars/april.

– Det är världens hittills största program för forskning, säger Robert-Jan Smits, generaldirektör på EU-kommissionens DG Forskning & Innovation i Bryssel.

Trots att EU:s totala budget minskar, på grund av finanskrisen, kommer forskningsbudgeten att öka rejält. Horisont 2020 omfattar 80 miljarder euro, vilket är en ökning med 40 procent från sjunde ramprogrammet (FP7).

Hemligheten är, enligt Robert-Jan Smits, ett gediget och genomarbetat förslag, där vikten av forskning och innovation i samhället fått gehör på alla plan. 

Forskarna mobiliserade

– Det ovanliga är att forskarsamhället mobiliserat, bland annat genom Lunddeklarationen från 2009 då 350 forskare från hela Europa samlades i Lund för att diskutera utvecklingen av europeisk forskning, och en namninsamling med över 150 000 underskrifter.

Även flera nobelpristagare kom till EU för att betona vikten av att investera i forskning för framtiden.

– Fiskare och bönder brukar komma till Bryssel och protestera, men inte forskare – de stannar på sina labb. 

Den utökade budgeten innebär en förstärkt satsning på tre områden: excellent forskning, industriell forskning och samhällsutmaningar. Fokus mot mer innovation speglar de svenska forskningspropositionerna (Ett lyft för forskning och innovation, 2008, och Forskning och innovation, 2012).

– Horisont 2020 är ganska ”skandinaviskt ”, bekräftar Robert-Jan Smits i samband med lanseringen av programmet i Sverige, i slutet av januari. 

Svensk passion för forskning

Han hyllar Sveriges deltagande, både på politikernivå när det gällde att förhandla fram innehållet i Horisont 2020, och forskarengagemanget hittills i ramprogrammen. 

– För att vara ett så litet land gör ni väldigt väl ifrån er. Ni har passion för forskning i Sverige, och gott rykte. Många länder är avundsjuka eftersom ni investerat ordentligt i forskning! Men nu är det nya spelregler, ett nytt spel.

De konkreta nyheterna är bland annat att en femtedel av budgeten ska gå till små och medelstora företag, att European Research Council (ERC) får en nästan dubblerad budget från 7,5 till 13,1 miljarder euro och att programmen är öppna för hela världen, inte bara Europa. Dessutom har byråkratin för ansökningarna förenklats något. 

Till skillnad från FP 7 består Horisont 2020 av ett enda specifikt program – med tre huvudprioriteringar:  Här finns ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, infrastruktur samt framtida och ny teknik (FET).

Här finns bland annat ökat stöd till små och medelstora företag, och satsningar på nyckelteknologier som nanoteknik, bioteknik och avancerade material. Syftet är att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation.

Samhälleliga utmaningar

Här finns tvärvetenskapliga samarbeten inom sju utmaningsområden, bland annat hälsa, energi, klimat.

Samhällsutmaningarna utgör drygt en tredjedel av Horisont-budgeten, medan ERC utgör knappt en femtedel. (Se faktarutan här intill.) 

– I ERC kommer initiativet från forskarna själva, och eftersom ansökningarna bedöms enbart efter excellens sätts kvaliteten i fokus, säger Robert-Jan Smits.

Trots den nästan fördubblade forskningsbudgeten för ERC, syns inte ökningarna förrän i slutet av sjuårsperioden. 2014 -2016 är det till och med något mindre pengar per år än 2013, trots att det kommer in allt fler ansökningar. (Se statistik för ERC här intill.)

I väntan på nya Horisont 2020 har ERC-utlysningarna för Starting grants, Consolidator grants och Advanced grants försenats, och publicerades först i december 2013. Närmaste deadline är 25 mars, för starting grant.

Läs också i Curie: Björklund: Delta i EU:s ramprogram!

Text: Eva Barkeman
Foto: Stock.xchng / Anette Andersson / Vinnova