Ray Leighton föreläser om kreativitet och förändring på konferensen Innovation in Mind.

Fyra drivkrafter för kreativ forskning

2013-12-10

För att stimulera kreativiteten i en forskargrupp är det fyra komponenter som behövs, eller fyra drivkrafter som behöver stimuleras. Det hävdar Roy Leighton, utbildare, coach, föreläsare och ledarskapskonsult som skrivit flera böcker om kreativitet och förändring.

Roy driver tillsammans med två kolleger konsultföretaget The Coral Collective, som jobbar med kreativitet, grupputveckling, förändrings-management och effektiv kommunikation. Basen finns i Storbritannien – arbetsfältet sträcker sig över hela världen.

Hans modell, ”A Heroe’s Journey”, som har sin grund i neurobiologi och psykologi, används för att förbättra lärandet i skolor och förskolor, liksom för att göra företag mer produktiva och effektiva. Och den fungerar precis lika bra för att öka kreativitet och produktivitet i forskarvärlden.

– Förvisso behöver den anpassas något efter förutsättningarna, men grunden är densamma, säger Roy Leighton.

Namnet på modellen kommer av att Roy menar att ingen föds till en hjälte, det är något man blir. Och den resa som välbekanta hjältar gjort för att nå dit hän kan vi alla göra, inte minst forskare. Men det krävs att man stimulerar och tillskansar sig ”rätt” egenskaper, det som Roy kallar ”to BECOME a hero”: Bravery, Energy, Creatitvity, Openness, Motivation, self Esteem.

Den ”hjälteresa”som görs genom att plocka fram dessa egenskaper hos sig själv och kanske framförallt hos sina medarbetare, förutsätter att fyra drivkrafter stimuleras. Dessa drivkrafter eller grundbehov hjälper oss att lära oss nya saker, utvecklas på arbetsplatsen och bedriva storslagen forskning.

Viljan att ställa frågor

Den första drivkraften är viljan att ställa frågor, nyfikenhet, ett behov av att förstå vår omvärld.

– Visst ställer forskare frågor – men hur ställer man frågorna? Ställs de så att vi själva ska kunna visa att vi har rätt? Ställs de så att man säkert ska kunna hitta ett ”rätt svar”? ”Rätta svar” leder inte framåt, de besvarar något som man redan vet.

Därför behövs öppnare frågor, som ännu inte har givna svar. Detta förutsätter ett öppet klimat. Öppet för nya sätt att tänka och nya sätt att göra, där alla vågar delta.

Den andra drivkraften är förmågan att förstå och hantera förändringar. En generellt negativ grundinställning till förändringar kan vara nog så bekvämt, men leder inte framåt. Förändringar sker och vi måste förhålla oss till dem.

Det tredje handlar om att skapa relationer. Till oss själva och till andra. Det handlar mycket om hur vi kommunicerar – i diskussioner, på möten, vid handledningstillfällen, i mail osv. Inte bara vad vi säger utan hur vi säger det. Och vad vi inte säger.

– Det kanske viktigaste för en ledare är att prata med sina medarbetare, att kommunicera, säger Roy. Och givetvis också att vara ett stöd i processen mot resultat. Fråga hur det går, ge feed back på framsteg och motgångar – på ett sätt som stimulerar istället för kontrollerar.

Att få saker gjorda

Den fjärde drivkraften är att få fram resultat, att ”få saker gjorda”. En del personer är suveräna på att spruta ur sig bra idéer, men lyckas aldrig få dem att bli verklighet. Andra har kanske inte lika mycket idéer, men är utmärkta på att slita hårt i labbet och driva på så att allt blir gjort.

– Men det handlar inte bara om att får fram resultat från undersökningar och analyser, utan att som ledare vara delaktig i hela processen, påpekar Roy Leighton.

För att en process, som ett forskningsprojekt, ska vara kreativ, för att en miljö ska stimulera kreativiteten behövs dessa fyra komponenter, på rätt sätt.

– Ofta brister kreativiteten i forskningen på grund av ett motstånd mot förändringar. Det är bekvämt att göra som man alltid gjort, och gör man på ett annat sätt riskerar man att göra ”fel”, eller ”misslyckas”. De här rädslorna är oerhört hämmande för kreativiteten. Jag brukar säga: ”Change your mind – prove you’ve got one”.

Kreativ och riskfylld

Att en ökad satsning på en kreativ forskarmiljö också kan innebära ett risktagande förnekar inte Roy Leighton.

– Kreativitet är en process som kan upplevas som ”rörig” och osäker. Men man behöver kanske fråga sig ibland vad man har för motivation för att forska. Är det för göra extraordinära upptäckter, eller för att hålla sig på den säkra sidan och gör mindre upptäckter än man faktiskt skulle kunna?

För att bli riktigt framgångsrik vill det till att man hittar balansen mellan ”det man vet fungerar” och ”det som skulle kunna fungera”, menar Roy Leighton.

Text: Åsa Langefors
Foto: Gunnar Menander