Under Almedalstisdagen möttes forskare, allmänhet och företrädare för organisationer för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter i Visbys hamn.

Forskarfika för förtroende 

2013-08-27

  Forskare kan fortfarande upplevas som lite upphöjda; ungefär som doktorn, läraren och prästen betraktades förr. Det menar Cissi Askwall som var med och arrangerade en forskarfika under politikerveckan i Almedalen. Hon var knappast ensam om att lyfta fram forskare och forskning under dessa dagar.

Invid hamnen i det politikerspäckade Visby bjöd Vetenskap & Allmänhet på kaffe och muffins. 

– Folk fick slå sig ned med en forskare och ställa de där frågorna de funderat på. Det kunde röra sig om alltifrån djupa livskriser och kriminalitet till nästa riksdagsval, den ansträngda vården och de globala klimatförändringarna, säger Cissi Askwall, som är generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet. 

Både namnkunniga och mer okända forskare, från olika delar av landet och verksamma inom psykologi, statsvetenskap, miljö och hälsa, satt på varsin picknickfilt och pratade om sin forskning under några förmiddagstimmar. Vare sig forskarna eller deras sällskap ville lämna filten när de väl satt sig; tiden och samtalsämnena tycktes aldrig ta slut, berättar Cissi Askwall. 

– Många undrade när det blir forskarfika igen. Därför har vi redan bokat samma gräsmatta nästa år!

Mycket forskning i Almedalen

Forskarfikan var långt ifrån det enda evenemang under politikerveckan i Visby där forskning stod i fokus. En rad universitet, högskolor och forskningsfinansiärer arrangerade olika sammankomster. Här fanns exempelvis ett antal seminarier där forskare och politiker diskuterade viktiga samhällsfrågor. Sådana seminarier har arrangerats sju år i rad i Almedalen och går under namnet Samspråk. Publiken strömmade till för att ta del av diskussioner kring vem som har råd att gå i pension, vilka konsekvenser myterna kring alkohol får och vad EU-gemenskapen egentligen innebär, med mera. 

Både media och informella samtal

Studier som Vetenskap & Allmänhet gjort visar att svenskar är intresserade av forskning och har förtroende för forskare. Men Cissi Askwall tycker också det är viktigt att människor känner till och kan tycka till om den forskning de som skattebetalare är med och finansierar. Därför vill hon utmana bilden av svårnådda forskare.

– Om forskningen ska bli mer jordnära och förankrad bland folk i allmänhet behövs möten och informella samtal. 

Samtidigt är det ju genom media som de flesta skaffar sig en uppfattning och kunskap om forskning, framhåller hon. För att ge forskare ökad förståelse för villkoren i media, anordnas ett seminarium för forskare den 27 augusti i Stockholm.  Här träffas forskare och journalister som arbetar med vetenskaps- och nyhetsjournalistik och som verkar inom sociala medier. Arrangörer är Vetenskap & Allmänhet, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. 

– Media är en grundval för ett demokratiskt samhälle och det finns all anledning för forskare att fundera över hur, när och var de vill och bör synas och höras i informationsbruset. Den forskning som inte syns och låter tala om sig kan lätt förbises av politikerna och förbigås av finansiärerna, säger Cissi Askwall.

Text: Ragnhild Romanus
Foto: Klas-Herman Lundgren/Mika Nitz Pettersson