Vattenparken i Roland Ljungbergs konstnärliga forskning är inspirerad av hur portaler används i kinesisk tradition för att skapa olika rum i en trädgård.

Se forskningen i en vattenpark 

2013-04-12

Lördag 13 april 2013 öppnar utställningen ”Vatten. Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling”, som är resultatet av forskning vid Konstfack i Stockholm. Roland Ljungberg, konstnär och forskare, har lett projektet.

I den stora öppna ytan innanför Konstfacks entré vid Telefonplan i Stockholm står Roland Ljungberg och monterar en metallställning. Tillsammans med kollegerna Emma Göransson och Gösta Wessel är han i färd med att arrangera utställningen Vatten. Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling. Det är tre dagar till vernissage och mycket kvar att göra.

Roland Ljungberg är konstnär och lärare på Konstfack. Han är också forskare, och utställningen som han håller på att färdigställa ingår i ett konstnärligt forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet. Projektet handlar om att utforma en konstpark med temat vatten – en park som ska öka medvetenheten om ekologi och hållbar samhällsutveckling.

– Vi är fem konstnärliga forskare som arbetat med det här projektet på deltid i tre år, berättar Roland Ljungberg. Utöver mig, Emma och Gösta deltar också våra kolleger Leif Bolter och Bob Lee.

Inspirerad av kinesisk tradition

Parkkonceptet som de skapat är möjligt att realisera på många olika ställen, men konstnärerna har haft en specifik plats som utgångspunkt: Fittja äng i Botkyrka i södra Storstockholm. Där har kommunen fattat beslut om att en vattenpark ska anläggas.

– När vårt projekt inleddes fanns också en diskussion om en vattenpark i Shanghai, men de planerna lades senare på is av kinesiska politiker, säger Roland Ljungberg.

Dialogen med Kina har ändå gjort avtryck i projektet. I synnerhet i de portaler som Roland Ljungberg byggt. Sådana som återfinns i kinesiska parker, ofta i intensiva färger och rikt dekorerade.

– Jag har inspirerats av hur portaler används i kinesisk tradition för att skapa olika rum i en trädgård.

Fast Ljungbergs portaler är av en mer skandinavisk variant, i grovt sågad, obearbetad furu. I en av dem har Ljungberg dragit kopparrör – här ska en vattenridå strila ner från överliggaren när vernissagen öppnar på lördag.

Det är stor bredd på projektets vattentema. Här återfinns tankar om vattnet som symbol för det omedvetna i människans psyke; människans existentiella anknytning till naturen och dess vatten; månens och tidvattnets eviga cykel; vattnet som nedsmutsad naturresurs i behov av rening; det politiska, territoriella vattnet som människor strider om och flyr över, och vattnet som pedagogisk resurs att utgå från i  lärande om miljö och hållbarhet.

Skillnaden att process, inte resultat, är i fokus

Begreppet ”konstnärlig forskning” är relativt nytt i Sverige, men har en förhistoria som sträcker sig ett antal decennier tillbaka, påpekar Roland Ljungberg.

– Redan när jag började undervisa på Konstfack 1988 diskuterades det, fast då kallades det konstnärligt utvecklingsarbete. Jag har alltid varit intresserad av den aspekten av konsten. Emma Göransson och jag var bland annat drivande i det konstnärliga forskningsprojektet ”Pompeji tid & rum. Ett möte mellan samtidskonst och kulturhistoria”, som visades på Medelhavsmuseet 2006–2007.

Redan konst i sig kan ju vara utforskande. Går det enkelt att förklara vad som är skillnaden mellan konst och konstnärlig forskning?

– Konst handlar i de flesta fall om slutresultatet – det konstnärliga verket. Hur det tillkommit anses inte så intressant. I forskningen är det tvärtom viktigt att redovisa den konstnärliga processen – hur man kommit dit där man är.

Konst – även god konst – är ofta oartikulerad och oreflekterad, enligt Ljungberg. Att få chansen att beskriva och reflektera kring sitt arbete är ett skäl till att han intresserar sig för konstnärlig forskning. Och så gillar han de tvärvetenskapliga mötena med forskare från helt andra discipliner.

– Konstvärlden är i många avseenden en mycket sluten värld, med sina konventioner och maktstrukturer. Det är spännande att bryta sig ur det och vidga sitt arbetsfält.

Om konstparksprojektet någon gång kommer att förverkligas på Fittja äng återstår att se.

– Kommunens representanter är bjudna till vernissagen. Det ska bli intressant att höra vad de säger, avslutar Roland Ljungberg.

Fotnot: utställningen på Konstfack pågår 13–28 april 2013.

Text: Anders Nilsson
Foto: Jyrki Siikanen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter