Robin Teigland forskar om hur företag kan använda sociala nätverk för att skapa nya innovationer.

Ge för att få i kunskapssamhället

2013-03-21

Varför nöja sig med kompetensen och kunskapen inom den egna organisationen? Några klick bort finns hela världen. Robin Teigland forskar om hur företag kan använda sociala nätverk för att skapa nya innovationer.

Den kunskapsstyrda världen är redan här och nu gäller det för de traditionella företagen att hänga med för att vara konkurrenskraftiga. De måste bli mycket mer öppna och tillåta att information flödar också utanför organisationens väggar, menar Robin Teigland, docent i strategi och marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm.

Formella nätverk är de som man har i sitt arbete, med chefen och sitt projektteam. Informella nätverk är egentligen allt annat. Gamla vänner, de vi kommunicerar med på mejlinglistor, på forum som Facebook och Linkedin, men också i spel och virtuella världar som Second Life eller Minecraft.

– I ett företag görs den största delen av arbetsuppgifterna via informella nätverk. När jag har en uppgift att lösa går jag inte till chefen, jag går till den det passar att prata med. Men det har företagen inte förstått och tagit till sig. I arbetslivet fokuseras allt på formella nätverk, i en kultur som fanns på fabriken med topdown-styrning, säger Robin Teigland.

Rädda att förlora

Många företag är rädda att förlora kontrollen och att idéer ska lämna den egna organisationen. När Robin Teigland i sin forskning studerade en samlingsplats på nätet inom ett visst område visade det sig också att många som hon säger ”jobbade hos konkurrenten”.

– Det var en massa know-how trading. Men det de egna anställda ger bort finns troligen att hämta någon annanstans och att stänga av ett sådant här flöde skulle innebära att man stryper kunskapsinhämtningen. För att få måste man ge.

Det är en av hennes viktiga principer. I de informella nätverken delar man med sig, hela kulturen bygger på det och det leder i själva verket till många fler innovationer.

– Om man arbetar i en stängd miljö blir man bättre på det man redan gör. Men man producerar någonting som marknaden på sikt inte vill ha. Ett företags nya produkter kommer till 70-80 procent från idéer utifrån.

Att många ägnar sig åt nätverkande som en del av fritiden har varit känt sedan länge. Men när Robin Teigland nyligen studerade 3D-nätverket OpenSimulator kunde hon visa att de som var mest aktiva där i själva verket var entreprenörer. Även dessa personer delade med sig av idéer och fick därmed tillgång till resurser och möjligheter till marknadsföring som de annars inte skulle ha haft.

Simulering och 3D

Ett företag ska därför inte bara tillåta att medarbetarna nätverkar informellt, det ska också uppmuntra det och använda möjligheterna själva. Ledarskap och utbildning är självklara områden där de nya teknologierna kan användas.

Astra Zeneca använder till exempel Virtways simulator för att utbilda läkare för interaktion med patienter. IBM har testat strategispelet World of Warcraft, WoW, och andra virtuella världar för att skapa större gemenskap bland personalen.

– Det blir en miljö där man kan lita på varandra och det leder till en annan av mina principer: bygg relationer innan du behöver dem. 

Idag finns det 200-300 virtuella plattformar och över två miljarder användarkonton. Den stora majoriteten av användarna är dock 15 år eller yngre. När de blir vuxna tror Robin Teigland att de kommer att kräva något helt annat av arbetsplatsen än dagens anställda. Det handlar om simuleringar, 3D-världar och att skapa innovation och lösa problem genom nätverkande.

Anställda förresten – de sociala nätverken kommer att leda till en helt annan struktur, med allt fler människor som frilansar och bygger sitt arbete på nätet.

– I USA brukar frilansande utgöra 30 procent, men inom några år kommer det att vara uppe i 50 procent. Stora etablerade företag som tidigare blev nästan 70 år gamla i medeltal överlever nu bara i 15 år. Jobben kommer att finnas online.

Och det är interaktion som ska skapa dem.

Text: Karin Nordin
Foto: Anders Norderman

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter