Anders Broström ny bloggare i Curie

2013-02-11

Anders Broström bloggar om forsknings- och innovationsfrågor. Till vardags forskar han vid KTH om kunskapsförsörjning och intresserar sig för balansen mellan styrning och individuell frihet i akademin.

Vad forskar du om?
Jag forskar om kunskapsförsörjning; om företags, individers och statens anledningar och möjligheter att investera i forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag kom i kontakt med de här frågorna som utredare på ett forskningsinsitut och upptäckte att det fanns mycket kvar att göra inom såväl forskningen som praktiken. 

Vad gör du helst när du är ledig?
Andas skogsluft, gärna med min familj.

Vad läste du senast?
The Hobbit av J.R.R. Tolkien

Vad tänker du blogga om?
Forsknings- och innovationsfrågor. De veckor det inte dyker upp några debattinlägg som väcker mitt engagemang tänkte jag passa på att reflektera över erfarenheter jag gjort genom mitt engagemang som projektledare för IVA-projektet Agenda för forskning och som forskare vid centrumbildningen CESIS vid KTH.

Vilka är dina förväntningar på att blogga i Curie?
En fråga som jag alltid tycker är spännande är balansen mellan styrning och individuell frihet i akademin. Jag hoppas övertyga ytterligare någon av mina kolleger i akademin om att det inte är en mänsklig rättighet eller ens en rimlig anställningsförmån att få ägna sig åt fritt vald verksamhet fem dagar i veckan bara för att man är anställd vid ett universitet.

Text: Peter Tillhammar