Deras bästa tips till doktoranden

2013-01-16

Vad bör man tänka på före forskarutbildningen och hur ser doktorandernas villkor ut? Två doktorandrepresentanter tipsar och reder ut. Tidningen Curie tar upp doktorandernas villkor i en serie om fyra artiklar.

bild på Viktor AnderssonViktor Andersson är ordförande för doktorandföreningen vid Chalmers tekniska högskola. Det här är hans bästa tips till den blivande doktoranden:

 • Fundera på vad du vill ha ut av din forskarutbildning innan du börjar.
 • Ta reda på så mycket som möjligt om din handledare och avdelningen där du tänker disputera.
 • Var medveten om att du kommer att ha betydligt lägre lön än dina studiekamrater som börjar jobba efter examen.
 • Tänk på att det kan kännas ensamt att vara doktorand.
 • Forskarskolor och kurser kan vara ett bra sätt att träffa andra doktorander.

Som handledare framhåller Viktor Andersson att man bör tänka på att synliggöra doktoranden och inte bara fokusera på det vetenskapliga arbetet. Om det är trevligt att jobba ihop blir forskningen också bättre.

bild på Åsa Samuelsson

Doktorandernas villkor

Åsa Samuelsson är ordförande för Karolinska institutets doktorandsektion. Så här ser hon på doktorandernas villkor och karriär:

 • Villkoren ser olika ut beroende på om det handlar om labbforskning eller ett skrivbordsjobb. Laborativt arbete kräver ofta att man jobbar vid udda tider.
 • Försörjningen skiljer sig åt. Externa stipendier är tillåtna som finansiering av forskarutbildningen för utländska doktorander, medan svenska doktorander endast får finansieras genom utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Vidare får doktorander med en läkar- eller tandläkarexamen ofta högre lön i samband med en doktorandtjänst, i jämförelse med doktorander med annan utbildningsbakgrund.
 • Vid KI kommer en tredjedel av alla doktorander från andra länder. De har helt annorlunda förutsättningar, särskilt de som kommer ifrån länder utanför EU, och är ofta mer beroende av sin handledare. Det borde vara en självklarhet att dessa personer får ett arbetsvisum.

Handledarens ansvar

Handledaren har inte enbart ett ansvar för att doktoranden disputerar, framhåller Åsa Samuelsson. Den som handleder behöver också:

 • Gå igenom förväntningarna när doktoranden antas (med regelbundna uppföljningar)
 • Diskutera möjligheter till personlig utveckling och karriärsutveckling med doktoranden
 • Tänka på möjligheter till praktik hos företag, myndighet med mera under doktorandtiden

Text: Natalie von der Lehr

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter