Nobelpristagaren Serge Haroche vill satsa på unga forskare för att inte äventyra Europas framtid.

Nobelpristagare stöder unga forskare

2012-12-10

Flexibilitet, tid och förtroende är vad som behövs för att unga forskare ska kunna utveckla sin fulla potential. Det menar Serge Haroche som är en av årets nobelpristagare i fysik. Han planerar ett program vid Collège de France som ska garantera just dessa faktorer och fostra en fjärde generation nobelpristagare.

Medan Serge Haroche är fullt upptagen med alla aktiviteter som tillhör nobelveckan i Stockholm pågår bygget av hans nya laboratorium i Paris. Där ska det finnas plats för de redan etablerade forskningsgrupperna men även för ett antal unga forskare som väljs ut av en internationell kommitté. Förutom de praktiska och finansiella förutsättningarna ska forskarna få åtta år på sig att driva ambitiösa forskningsprojekt.

– Just nu råder ett system där många är anställda på kortvariga projekt, i bästa fall i tre till fem år. Det betyder att redan när forskaren söker finansiering förväntas hon eller han veta vilka milstolpar som ska uppfyllas och hur forskningsresultaten ska kunna appliceras. Jag tycker att detta är lite löjligt, säger Serge Haroche och pratar allt fortare och högre medan han engagerat gestikulerar med händerna.

Unga forskare är framtiden

Serge Haroche är en av de 42 nobelpristagarna som i oktober skrev ett öppet brev till EU:s medlemsstaters stats- och regeringschefer. Syftet var att uppmärksamma vikten av fortsatt god forskningsfinansiering även under den pågående ekonomiska krisen i Europa.

– I en tid där till exempel Asien expanderar sin forskningsverksamhet är det av stor vikt att Europa inte drar ner på resurserna. I Europa finns en kultur för forskning, ett sammanhang där forskningen kan utvecklas, både inom naturvetenskap och humaniora, säger Serge Haroche och betonar vikten av stöd till just unga forskare.

– De är framtiden. En minskning av forskningsresurserna äventyrar Europas framtid. Jag kommer att använda min nya position som nobelpristagare för att upprepa detta budskap tills regeringen lyssnar.

Frihet, finansiering och förtroende

I viss mån är vetenskap en passion, och det måste det vara för att forskarna ska ha energin att driva den framåt, anser Serge Haroche. Han är upprörd över att passionen utnyttjas för att betala alldeles för låga löner till unga personer.

– En bra lön är grunden för att kunna leva ett vanligt liv. Det är en del av friheten som unga forskare behöver och är speciellt viktigt för unga kvinnor som har familj.

Bakslag och perioder där till synes ingenting händer är en del av långsiktig och ambitiös forskning. Det tog Serge Haroche och hans kolleger 35 år för att utveckla de experimentella metoder för mätning och styrning av kvantsystem som nu belönas med nobelpriset. Milstolpar blev det endast var fjärde till femte år.

– För att kunna utföra den typen av forskning behövs ett förtroende från mentorn och omgivningen för det man gör. Det egna självförtroendet baseras på förtroendet och växer med det, förklarar han.

Nobelpristagare i tredje generation

Serge Haroches mentor Claude Cohen-Tannoudji belönades med nobelpriset i fysik 1997. Han i sin tur var adept till Alfred Kastler, nobelpristagare i fysik 1966. Det kan ha spelat en avgörande roll för den egna karriären, menar Serge Haroche. Även David Wineland, som Serge Haroche delar priset med, kommer från en liknande miljö.

– Jag och David brukar säga att det avgörande beslutet för karriären var att hitta den rätta forskningsgruppen – och att vi fick börja forska där, säger Serge Haroche och lägger till att han fascinerades av sin blivande mentor redan som ung student i 20-årsåldern. Claude Cohen-Tannoudji i sin tur såg Haroches potential och gav honom det stöd han behövde för att utvecklas.

Nu är det Serge Haroches tur att se till att traditionen att hämta ett pris ur kungens hand fortsätter. Redan innan det nya programmet för unga forskare har börjat är han positiv.

– Det är definitivt möjligt att det blir en fjärde generation nobelpristagare.

Text: Natalie von der Lehr
Foto: Hiyam Cetinkaya

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter